Op 1 december 2010 had de Brusselse correctionele rechtbank de bank en drie van haar directeurs veroordeeld voor inbreuken op de wetgeving over de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en op de Wet Handelspraktijken. Het Brusselse parket had de bank samen met haar directeurs vervolgd nadat een 4.000-tal klanten hun spaargeld hadden verloren. Dat hadden ze via Citibank belegd in gestructureerde beleggingsproducten van de failliet gegane Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Volgens de verdediging is het Brusselse parket echter in de fout gegaan door de bank en haar directeurs rechtstreeks te dagvaarden, na een opsporingsonderzoek door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de federale overheidsdienst Economische Zaken, terwijl er in Leuven al twee gerechtelijke onderzoeken liepen. Bovendien zouden parket en ADCB ervan uitgegaan zijn dat Citibank schuldig was en hebben ze dat zo ook steeds laten uitschijnen in hun communicatie met de Citibank-klanten en de media. De Wet Handelspraktijken tenslotte, op basis waarvan Citibank werd vervolgd, is volgens de verdediging niet van toepassing op financiële instrumenten die het voorwerp uitmaken van een prospectus, zoals de gestructureerde beleggingsproducten van Lehman. (KAV)

Op 1 december 2010 had de Brusselse correctionele rechtbank de bank en drie van haar directeurs veroordeeld voor inbreuken op de wetgeving over de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en op de Wet Handelspraktijken. Het Brusselse parket had de bank samen met haar directeurs vervolgd nadat een 4.000-tal klanten hun spaargeld hadden verloren. Dat hadden ze via Citibank belegd in gestructureerde beleggingsproducten van de failliet gegane Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Volgens de verdediging is het Brusselse parket echter in de fout gegaan door de bank en haar directeurs rechtstreeks te dagvaarden, na een opsporingsonderzoek door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de federale overheidsdienst Economische Zaken, terwijl er in Leuven al twee gerechtelijke onderzoeken liepen. Bovendien zouden parket en ADCB ervan uitgegaan zijn dat Citibank schuldig was en hebben ze dat zo ook steeds laten uitschijnen in hun communicatie met de Citibank-klanten en de media. De Wet Handelspraktijken tenslotte, op basis waarvan Citibank werd vervolgd, is volgens de verdediging niet van toepassing op financiële instrumenten die het voorwerp uitmaken van een prospectus, zoals de gestructureerde beleggingsproducten van Lehman. (KAV)