De aanklager had tien jaar cel gevorderd voor Pierre Serry. "Ik vraag de exceptie obscuri libelli (wat inhoudt dat de tenlastelegging geen concrete ten laste gelegde feiten vermeldt, nvdr.)", verklaarde advocaat Hans Rieder. "In de dagvaarding staat niets van alles waarover het openbaar ministerie een uur uitleg heeft gegeven. Het is onmogelijk om mijn cliënt nu te verdedigen. Er moet een debat ontstaan." De advocaat verwees naar uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "Het oude systeem van ex cathedra heeft niets meer te maken met de internationale verdragen die we moeten toepassen. Er moet een cross-examination komen die in overeenstemming is met de internationale rechtspraak. Ik doe dit uit bezorgdheid omdat de Belgische rechtspraak niet meer conform is de internationale wetten", aldus Rieder. De verdediging verzette zich ook tegen de berekening van de straatwaarde van de drugs door de aanklager. "Ik heb de indruk dat u een fantastische rekenmachine hebt." (KAV)

De aanklager had tien jaar cel gevorderd voor Pierre Serry. "Ik vraag de exceptie obscuri libelli (wat inhoudt dat de tenlastelegging geen concrete ten laste gelegde feiten vermeldt, nvdr.)", verklaarde advocaat Hans Rieder. "In de dagvaarding staat niets van alles waarover het openbaar ministerie een uur uitleg heeft gegeven. Het is onmogelijk om mijn cliënt nu te verdedigen. Er moet een debat ontstaan." De advocaat verwees naar uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "Het oude systeem van ex cathedra heeft niets meer te maken met de internationale verdragen die we moeten toepassen. Er moet een cross-examination komen die in overeenstemming is met de internationale rechtspraak. Ik doe dit uit bezorgdheid omdat de Belgische rechtspraak niet meer conform is de internationale wetten", aldus Rieder. De verdediging verzette zich ook tegen de berekening van de straatwaarde van de drugs door de aanklager. "Ik heb de indruk dat u een fantastische rekenmachine hebt." (KAV)