Het Hof van Cassatie wraakt zichzelf niet in de procedure die de Oostkampse advocaat Jean-Marie De Meester had ingesteld tegen aartsbisschop Léonard wegens homofobe uitspraken. Volgens De Meester valt er bezwaarlijk van onpartijdigheid te spreken, aangezien de kamervoorzitter Etienne Goethals 'lid is van het Opus Dei en andere streng katholieke genootschappen.'

De advocaat, die zich burgerlijke partij had gesteld tegen de aartsbisschop, had zowel het hele hof als een deel van de raadsheren gewraakt omdat zij aanwezig zouden geweest zijn op de Te Deum-vieringen of les zouden geven aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ook de wraking van kamervoorzitter Goethals is afgewezen.

Het hof oordeelde dat een wraking van alle raadsheren van het hof in de praktijk geen wraking zou betekenen, maar een onttrekking, en daarvoor bestaat
geen enkele wettelijke grond. Bovendien bestaat er bij een eventuele onttrekking geen enkele andere rechtsinstantie die zich over de zaak zou kunnen buigen, zodat de behandeling van de zaak onmogelijk wordt. Dat zou dan weer de grondrechten van de andere partijen schaden.

Geen schijn van partijdigheid

Een aanwezigheid van raadsheren van Cassatie op het Te Deum wekt in de ogen van het hof ook geen schijn van partijdigheid op omdat het om een louter protocollaire gelegenheid gaat, die niet kadert in de rechtsprekende taak van het hof. Ook dat een aantal raadsheren les zou geven aan de KU Leuven en zo onder het gezag zou vallen van aartsbisschop Léonard, is geen reden tot wraking omdat magistraten bij het rechtspreken niet gebonden zijn door enig hiërarchisch gezag.

Ten slotte is de levensbeschouwing van kamervoorzitter Goethals, die eventueel lid zou zijn van Opus Dei, onvoldoende om hem te wraken. De Meester stelt zich daar vragen bij: "Zij hebben uiteraard net als iedereen het recht op hun eigenoevrtuiging en de godsdienstvrijheid geldt evenzeer voor hen. Maar ik vind het heel eigenaardig dat het geen probleem is dat iemand die lid is van het Opus Dei mag oordelen in zo'n belanden dossier. Het gaat hier tenslotte niet over de eerste de beste: Léonard is de aartsbisschop, het hoofd van de katholieke Kerk in België."

'En zeggen dat Connerotte gewraakt werd voor een bord spaghetti'

"Ik had me uiteraard geen illusies gemaakt, maar toch ben ik ontgoocheld dat Cassatie haar eigen regels niet op zichzelf toepast. Als je daarenboven weet dat Cassatie destijds onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak Dutroux haalde, louter omdat hij een bord spaghetti at (het zogenaamde Spaghetti-arrest , red)... Cassatie heeft zichzelf uit de wind gezet. Net als in de zaak van het seksueel misbruik in de Kerk. Ook daarover moet kamervoorzitter Goethals oordelen."

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Advocaat De Meester zegt nu de uitspraak ten gronde over de zaak af te wachten, maar zich ook hierover geen illusies te maken. "Het systeem wil duidelijk met alle macht voorkomen dat Léonard veroordeeld wordt. Als hij niet veroordeeld wordt, stappen we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik vraag me af of zij het normaal zullen vinden dat een lid van het Opus Dei moet oordelen over onze aartsbisschop." (SD)
Het Hof van Cassatie wraakt zichzelf niet in de procedure die de Oostkampse advocaat Jean-Marie De Meester had ingesteld tegen aartsbisschop Léonard wegens homofobe uitspraken. Volgens De Meester valt er bezwaarlijk van onpartijdigheid te spreken, aangezien de kamervoorzitter Etienne Goethals 'lid is van het Opus Dei en andere streng katholieke genootschappen.'De advocaat, die zich burgerlijke partij had gesteld tegen de aartsbisschop, had zowel het hele hof als een deel van de raadsheren gewraakt omdat zij aanwezig zouden geweest zijn op de Te Deum-vieringen of les zouden geven aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ook de wraking van kamervoorzitter Goethals is afgewezen. Het hof oordeelde dat een wraking van alle raadsheren van het hof in de praktijk geen wraking zou betekenen, maar een onttrekking, en daarvoor bestaat geen enkele wettelijke grond. Bovendien bestaat er bij een eventuele onttrekking geen enkele andere rechtsinstantie die zich over de zaak zou kunnen buigen, zodat de behandeling van de zaak onmogelijk wordt. Dat zou dan weer de grondrechten van de andere partijen schaden. Geen schijn van partijdigheidEen aanwezigheid van raadsheren van Cassatie op het Te Deum wekt in de ogen van het hof ook geen schijn van partijdigheid op omdat het om een louter protocollaire gelegenheid gaat, die niet kadert in de rechtsprekende taak van het hof. Ook dat een aantal raadsheren les zou geven aan de KU Leuven en zo onder het gezag zou vallen van aartsbisschop Léonard, is geen reden tot wraking omdat magistraten bij het rechtspreken niet gebonden zijn door enig hiërarchisch gezag. Ten slotte is de levensbeschouwing van kamervoorzitter Goethals, die eventueel lid zou zijn van Opus Dei, onvoldoende om hem te wraken. De Meester stelt zich daar vragen bij: "Zij hebben uiteraard net als iedereen het recht op hun eigenoevrtuiging en de godsdienstvrijheid geldt evenzeer voor hen. Maar ik vind het heel eigenaardig dat het geen probleem is dat iemand die lid is van het Opus Dei mag oordelen in zo'n belanden dossier. Het gaat hier tenslotte niet over de eerste de beste: Léonard is de aartsbisschop, het hoofd van de katholieke Kerk in België." 'En zeggen dat Connerotte gewraakt werd voor een bord spaghetti'"Ik had me uiteraard geen illusies gemaakt, maar toch ben ik ontgoocheld dat Cassatie haar eigen regels niet op zichzelf toepast. Als je daarenboven weet dat Cassatie destijds onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak Dutroux haalde, louter omdat hij een bord spaghetti at (het zogenaamde Spaghetti-arrest , red)... Cassatie heeft zichzelf uit de wind gezet. Net als in de zaak van het seksueel misbruik in de Kerk. Ook daarover moet kamervoorzitter Goethals oordelen."Europees Hof voor de Rechten van de MensAdvocaat De Meester zegt nu de uitspraak ten gronde over de zaak af te wachten, maar zich ook hierover geen illusies te maken. "Het systeem wil duidelijk met alle macht voorkomen dat Léonard veroordeeld wordt. Als hij niet veroordeeld wordt, stappen we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik vraag me af of zij het normaal zullen vinden dat een lid van het Opus Dei moet oordelen over onze aartsbisschop." (SD)