Het sluiten van alle kerncentrales, voorzien in 2025, lukt niet zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs. 'Onze prioriteiten moeten uitgaan naar het uitbouwen van een hernieuwbaar, efficiënt en innovatief energienetwerk', aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VBO. 'Maar als we tegelijk de bevoorradingszekerheid willen garanderen en de prijs onder controle houden, moeten we misschien overwegen om twee kernreactoren ook na 2025 open te houden.'

Het VBO pleit niet voor het behoud van kernenergie op lange termijn. De doelstelling om alle centrales te sluiten, onderschrijft de werkgeversfederatie onverkort. Alleen pleit Timmermans voor meer realisme inzake de timing.

CD&V wil geen uitstel

Regeringspartij CD&V laat in een reactie weten geen heil te zien in een vertraging van de kernuitstap. 'Nieuw uitstel mag en kan niet nog eens gemotiveerd worden door slechte voorbereiding. We mogen geen tijd meer verliezen, we moeten ambitie tonen en snel een energiepact sluiten', zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

De partij vindt het wel goed dathet VBO een standpunt inneemt. Bij de realisatie van het energiepact is het volgens Leen Dierick namelijk de bedoeling dat elke belanghebbende partij zijn visie geeft 'en dat er samen wordt gezocht naar een gemeenschappelijke energievisie'.

Het sluiten van alle kerncentrales, voorzien in 2025, lukt niet zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs. 'Onze prioriteiten moeten uitgaan naar het uitbouwen van een hernieuwbaar, efficiënt en innovatief energienetwerk', aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VBO. 'Maar als we tegelijk de bevoorradingszekerheid willen garanderen en de prijs onder controle houden, moeten we misschien overwegen om twee kernreactoren ook na 2025 open te houden.'Het VBO pleit niet voor het behoud van kernenergie op lange termijn. De doelstelling om alle centrales te sluiten, onderschrijft de werkgeversfederatie onverkort. Alleen pleit Timmermans voor meer realisme inzake de timing.Regeringspartij CD&V laat in een reactie weten geen heil te zien in een vertraging van de kernuitstap. 'Nieuw uitstel mag en kan niet nog eens gemotiveerd worden door slechte voorbereiding. We mogen geen tijd meer verliezen, we moeten ambitie tonen en snel een energiepact sluiten', zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick.De partij vindt het wel goed dathet VBO een standpunt inneemt. Bij de realisatie van het energiepact is het volgens Leen Dierick namelijk de bedoeling dat elke belanghebbende partij zijn visie geeft 'en dat er samen wordt gezocht naar een gemeenschappelijke energievisie'.