Deze namiddag vatten de bevoegde commissies van Kamer en Senaat de bespreking aan van de zestien wetteksten om het eerste pakket van de staatshervorming om te zetten. De Senaat buigt zich eerst over onder meer de kieskring BHV en de politieke vernieuwing, in de Kamer worden de voorstellen over het gerechtelijk arrondissement BHV en het stemrecht van Belgen in het buitenland behandeld. Bart Laeremans hekelde bij de aanvang van de zitting het tempo waarmee de meerderheid de staatshervorming door het parlement wil jagen. "Ik hoor dat het de bedoeling is om vandaag reeds over de splitsing van BHV te stemmen. Het gaat hier om een problematiek waarover al jaren gepraat wordt. Dus kan de commissie gerust een aantal dagen uittrekken voor de bespreking", aldus de Vlaams Belanger, die echter geen meerderheid kreeg voor het houden van hoorzittingen. N-VA-senator Danny Pieters wees erop dat het voorstel over BHV geen zuivere splitsing is. "In de faciliteitengemeenten blijft een klein BHV behouden", aldus Pieters. Bovendien worden een aantal compensaties aan de Franstaligen in de grondwet gebetonneerd, terwijl de Vlamingen in de kou blijven staan en geen verkozenen in Brussel meer krijgen. Hij vond de regeling ook erg slordig. (MVL)

Deze namiddag vatten de bevoegde commissies van Kamer en Senaat de bespreking aan van de zestien wetteksten om het eerste pakket van de staatshervorming om te zetten. De Senaat buigt zich eerst over onder meer de kieskring BHV en de politieke vernieuwing, in de Kamer worden de voorstellen over het gerechtelijk arrondissement BHV en het stemrecht van Belgen in het buitenland behandeld. Bart Laeremans hekelde bij de aanvang van de zitting het tempo waarmee de meerderheid de staatshervorming door het parlement wil jagen. "Ik hoor dat het de bedoeling is om vandaag reeds over de splitsing van BHV te stemmen. Het gaat hier om een problematiek waarover al jaren gepraat wordt. Dus kan de commissie gerust een aantal dagen uittrekken voor de bespreking", aldus de Vlaams Belanger, die echter geen meerderheid kreeg voor het houden van hoorzittingen. N-VA-senator Danny Pieters wees erop dat het voorstel over BHV geen zuivere splitsing is. "In de faciliteitengemeenten blijft een klein BHV behouden", aldus Pieters. Bovendien worden een aantal compensaties aan de Franstaligen in de grondwet gebetonneerd, terwijl de Vlamingen in de kou blijven staan en geen verkozenen in Brussel meer krijgen. Hij vond de regeling ook erg slordig. (MVL)