De Nationale Kamer van Notarissen en het Genootschap van Notarissen van de Provincie Antwerpen waren echter van mening dat dergelijke verkopen enkel door hen georganiseerd mogen worden. Volgens hen was er sprake van "inmenging van openbaar ambt."Maar zowel in eerste aanleg als in beroep was de rechter van oordeel dat de activiteit van de website wel degelijk wettig is, omdat het gaat om een voorstel van de kandidaat-kopers en niet om een akkoord met bindend karakter. Volgens het BIV is het Hof van Cassatie die visie nu bijgetreden. (DLA)

De Nationale Kamer van Notarissen en het Genootschap van Notarissen van de Provincie Antwerpen waren echter van mening dat dergelijke verkopen enkel door hen georganiseerd mogen worden. Volgens hen was er sprake van "inmenging van openbaar ambt."Maar zowel in eerste aanleg als in beroep was de rechter van oordeel dat de activiteit van de website wel degelijk wettig is, omdat het gaat om een voorstel van de kandidaat-kopers en niet om een akkoord met bindend karakter. Volgens het BIV is het Hof van Cassatie die visie nu bijgetreden. (DLA)