In een artikel op Sociaal.net pleiten enkele onderzoekers voor de afschaffing van de uithandengeving, de praktijk waarbij jongeren vanaf 16 jaar bij ernstige feiten kunnen berecht worden als een volwassene. Ook Vlaams Kinderrechtencommissaris ziet in de hervorming van het jeugdrecht een ideaal moment om de "discriminerende" praktijk aan te pakken. Maar de kans dat de praktijk ook effectief verdwijnt nu Vlaanderen ervoor bevoegd is, lijkt klein. Het Vlaams regeerakkoord stelt namelijk dat de uithandengeving behouden blijft. Dat zegt ook minister van Welzijn Jo Vandeurzen in een reactie. Uit cijfers blijkt dat tussen 2009 en 2014 jaarlijks een tiental uit handen gegeven jongeren werden opgesloten in het federaal detentiecentrum van Tongeren. In 2013 ging het om 12 jongeren, in 2014 om 11. Vlaanderen is volop bezig aan het uitstippelen van een eigen jeugdrecht. Zo loopt er overleg over de conceptnota "Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie". Die oefening moet uitmonden in een nieuw decreet. Vandeurzen: "Het is belangrijk dat alle input en de visie van de betrokken stakeholders, zowel hulpverleners, magistratuur, academici wordt verwerkt. Dit zowel vanuit een kinderrechten- als vanuit een veiligheidsperspectief." De onderzoekers, en ook het Vlaams Kinderrechtencommissariaat, vinden dat Vlaanderen op zoek moet gaat naar alternatieven voor vrijheidsberoving. Minderjarigen van hun vrijheid beroven (en bv. plaatsen in een gesloten voorziening of in detentie houden) "kan enkel als uiterste maatregel, wanneer er geen ander antwoord mogelijk is en dit enkel voor de kortst mogelijke duur", stellen de onderzoekers. Dat is een suggestie die minister Vandeurzen steunt. "We delen uitdrukkelijk de visie dat we van het nieuwe Vlaamse decreet gebruik moeten maken om zoveel mogelijk kwaliteitsvolle alternatieven te voorzien voor detentie", aldus Vandeurzen. (Belga)

In een artikel op Sociaal.net pleiten enkele onderzoekers voor de afschaffing van de uithandengeving, de praktijk waarbij jongeren vanaf 16 jaar bij ernstige feiten kunnen berecht worden als een volwassene. Ook Vlaams Kinderrechtencommissaris ziet in de hervorming van het jeugdrecht een ideaal moment om de "discriminerende" praktijk aan te pakken. Maar de kans dat de praktijk ook effectief verdwijnt nu Vlaanderen ervoor bevoegd is, lijkt klein. Het Vlaams regeerakkoord stelt namelijk dat de uithandengeving behouden blijft. Dat zegt ook minister van Welzijn Jo Vandeurzen in een reactie. Uit cijfers blijkt dat tussen 2009 en 2014 jaarlijks een tiental uit handen gegeven jongeren werden opgesloten in het federaal detentiecentrum van Tongeren. In 2013 ging het om 12 jongeren, in 2014 om 11. Vlaanderen is volop bezig aan het uitstippelen van een eigen jeugdrecht. Zo loopt er overleg over de conceptnota "Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie". Die oefening moet uitmonden in een nieuw decreet. Vandeurzen: "Het is belangrijk dat alle input en de visie van de betrokken stakeholders, zowel hulpverleners, magistratuur, academici wordt verwerkt. Dit zowel vanuit een kinderrechten- als vanuit een veiligheidsperspectief." De onderzoekers, en ook het Vlaams Kinderrechtencommissariaat, vinden dat Vlaanderen op zoek moet gaat naar alternatieven voor vrijheidsberoving. Minderjarigen van hun vrijheid beroven (en bv. plaatsen in een gesloten voorziening of in detentie houden) "kan enkel als uiterste maatregel, wanneer er geen ander antwoord mogelijk is en dit enkel voor de kortst mogelijke duur", stellen de onderzoekers. Dat is een suggestie die minister Vandeurzen steunt. "We delen uitdrukkelijk de visie dat we van het nieuwe Vlaamse decreet gebruik moeten maken om zoveel mogelijk kwaliteitsvolle alternatieven te voorzien voor detentie", aldus Vandeurzen. (Belga)