Hij was de architect van het Generatiepact en pleitte tegen de achterban in voor langer werken. Vandaag verandert Johan Vande Lanotte (SP.A) het geweer van schouder. "Zeggen dat mensen langer moéten werken, haalt niets uit. Laat ons er een positief verhaal van maken. We hebben daar trouwens meer tijd voor dan we denken", zo zegt Vande Lanotte in De Standaard en Het Nieuwblad.

Stoppen met zagen

De regeringen moeten stoppen met zagen over de pensioenleeftijd en de vergrijzing, vindt vicepremier Johan Vande Lanotte. "Met onze aanpak van vandaag gaan we er niet geraken. Het is naïef om te denken dat je met regels alleen alles gaat oplossen".

Drama's en conflicten

De voorbije tien jaar waarschuwde onder meer Vande Lanotte voor onbetaalbare vergrijzingskos­ten, financiële drama's en generatieconflicten. Vande Lanotte gooit het nu radicaal over een andere boeg: "Ik ben die negatieve ondertoon beu. De vergrijzing wordt gezien als bedreigend voor de maat­schappij, bedreigend voor de sociale zekerheid, bedreigend voor onze pensioenen. Terwijl het feit dat mensen langer le­ven, de vergrijzing dus, juist het meest positieve resultaat is van onze hogere welvaart".

Optimistisch verhaal

Vande Lanotte wil daarom dat de regering met een opti­mistisch verhaal naar buiten komt. Volgens hem is er ook meer dan voldoende tijd om de ver­grijzing aan te pakken. "Een studie uit 1988 toonde aan dat het aantal mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt in tien jaar zou dalen door de vergrijzing. Tot op vandaag is dat aantal al­leen nog maar gestegen".

Aangenaam om door te gaan

Hij pleit ervoor om de bedrijfscul­tuur aan te passen aan de oude­re werknemers zodat het "aan­genaam" is om langer door te gaan. Tegelijk beklemtoont Vande Lanotte dat iemand die jarenlang zware fy­sieke arbeid ver­richt, vroeger moet kun­nen stoppen dan iemand met een crea­tieve job. Langer werken moet ook meer opleveren voor de ou­dere werknemer. (Belga/EE)

Hij was de architect van het Generatiepact en pleitte tegen de achterban in voor langer werken. Vandaag verandert Johan Vande Lanotte (SP.A) het geweer van schouder. "Zeggen dat mensen langer moéten werken, haalt niets uit. Laat ons er een positief verhaal van maken. We hebben daar trouwens meer tijd voor dan we denken", zo zegt Vande Lanotte in De Standaard en Het Nieuwblad. Stoppen met zagenDe regeringen moeten stoppen met zagen over de pensioenleeftijd en de vergrijzing, vindt vicepremier Johan Vande Lanotte. "Met onze aanpak van vandaag gaan we er niet geraken. Het is naïef om te denken dat je met regels alleen alles gaat oplossen". Drama's en conflictenDe voorbije tien jaar waarschuwde onder meer Vande Lanotte voor onbetaalbare vergrijzingskos­ten, financiële drama's en generatieconflicten. Vande Lanotte gooit het nu radicaal over een andere boeg: "Ik ben die negatieve ondertoon beu. De vergrijzing wordt gezien als bedreigend voor de maat­schappij, bedreigend voor de sociale zekerheid, bedreigend voor onze pensioenen. Terwijl het feit dat mensen langer le­ven, de vergrijzing dus, juist het meest positieve resultaat is van onze hogere welvaart". Optimistisch verhaalVande Lanotte wil daarom dat de regering met een opti­mistisch verhaal naar buiten komt. Volgens hem is er ook meer dan voldoende tijd om de ver­grijzing aan te pakken. "Een studie uit 1988 toonde aan dat het aantal mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt in tien jaar zou dalen door de vergrijzing. Tot op vandaag is dat aantal al­leen nog maar gestegen". Aangenaam om door te gaanHij pleit ervoor om de bedrijfscul­tuur aan te passen aan de oude­re werknemers zodat het "aan­genaam" is om langer door te gaan. Tegelijk beklemtoont Vande Lanotte dat iemand die jarenlang zware fy­sieke arbeid ver­richt, vroeger moet kun­nen stoppen dan iemand met een crea­tieve job. Langer werken moet ook meer opleveren voor de ou­dere werknemer. (Belga/EE)