Momenteel moeten schippers en binnenvaartondernemers bij iedere autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen, telkens (dezelfde) reis-, lading- en scheepsgegevens melden. "Bij de ene autoriteit kan dit digitaal, bij de andere moet het via VHF-radio gebeuren en in sommige gevallen moet men zelfs van boord gaan om een formulier af te geven in het loket", vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. "Het nieuwe meldplatform SWINg - dat staat voor Single Window for Inland Navigation - maakt een einde aan dit uitvoerig administratief werk." De schipper of binnenvaartondernemer zal via software de gegevens doorsturen naar het meldplatform, dat de gegevens automatisch doorspeelt naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute van het schip, legt de Vlaamse Waterweg uit. De uitwisseling van gegevens gebeurt conform de GDPR-wetgeving. Ook maakt het platform de binnenvaart nog veiliger en efficiënter. "Minder vaak melden betekent minder afleiding voor de schipper en de kans op ongevallen neemt af omdat men niet meer aan wal moet gaan", klinkt het. Daarnaast zullen de vaar- en havenautoriteiten de risico's op incidenten beter kunnen inschatten en sneller kunnen reageren als er zich toch een incident voordoet en zullen de trajecten van schepen ook beter gepland kunnen worden. De bestaande meldsoftwarepakketten worden door de softwareleveranciers compatibel gemaakt met het nieuwe meldplatform SWINg, dus wie nu al digitaal werkt, zal geen nieuwe software aan boord moeten halen. Wie nog geen software gebruikt, doet dat best wel omdat digitaal melden verplicht wordt. Streefdatum is om dit vanaf 1 januari 2021 te verplichten voor schepen met gevarengoed en kort nadien ook voor de overige schepen. (Belga)

Momenteel moeten schippers en binnenvaartondernemers bij iedere autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen, telkens (dezelfde) reis-, lading- en scheepsgegevens melden. "Bij de ene autoriteit kan dit digitaal, bij de andere moet het via VHF-radio gebeuren en in sommige gevallen moet men zelfs van boord gaan om een formulier af te geven in het loket", vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. "Het nieuwe meldplatform SWINg - dat staat voor Single Window for Inland Navigation - maakt een einde aan dit uitvoerig administratief werk." De schipper of binnenvaartondernemer zal via software de gegevens doorsturen naar het meldplatform, dat de gegevens automatisch doorspeelt naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute van het schip, legt de Vlaamse Waterweg uit. De uitwisseling van gegevens gebeurt conform de GDPR-wetgeving. Ook maakt het platform de binnenvaart nog veiliger en efficiënter. "Minder vaak melden betekent minder afleiding voor de schipper en de kans op ongevallen neemt af omdat men niet meer aan wal moet gaan", klinkt het. Daarnaast zullen de vaar- en havenautoriteiten de risico's op incidenten beter kunnen inschatten en sneller kunnen reageren als er zich toch een incident voordoet en zullen de trajecten van schepen ook beter gepland kunnen worden. De bestaande meldsoftwarepakketten worden door de softwareleveranciers compatibel gemaakt met het nieuwe meldplatform SWINg, dus wie nu al digitaal werkt, zal geen nieuwe software aan boord moeten halen. Wie nog geen software gebruikt, doet dat best wel omdat digitaal melden verplicht wordt. Streefdatum is om dit vanaf 1 januari 2021 te verplichten voor schepen met gevarengoed en kort nadien ook voor de overige schepen. (Belga)