Minister van Financiën Johan Van Overtveldt baseert zich voor zijn plannen op de nieuwe kinderbijslag van de Vlaamse regering. Ook die voorziet vanaf 2019 een uniform bedrag voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd of rangorde in het gezin. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste.

Als het voorstel van N-VA erdoor komt, krijgen we een uniform systeem. Een exact bedrag wil de minister niet geven, maar HLN en De Morgen denken dat het op 2.300 euro zal liggen. Met de budgettaire ruimte die vrijkomt, wil Van Overtveldt een aantal andere aftrekken zoals de belastingvermindering voor kinderopvangkosten, de bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouders verhogen.

CD&V loopt niet erg warm voor het idee van Van Overtveldt. 'CD&V is er voor grote en kleine gezinnen. Als men nu een maatregel neemt ten koste van de grote gezinnen, denk ik niet dat die bij ons veel kans maakt', zegt Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën.

'Het is niet opportuun om dit nu nog in de begrotingsbesprekingen te brengen', vindt Eric Van Rompuy. 'Men is de kar wel heel erg vol aan het laden. Deze zomer moet immers naast de begroting ook al worden gedebatteerd over de verlaging van de vennootschapsbelasting en een rechtvaardige fiscaliteit. Deze hervorming daar nog aan toevoegen, lijkt me onmogelijk.''Vergeet niet dat er ook over de aanpassing van de kinderbijslag meer dan twee jaar is gediscussieerd.'

Het parlementslid vindt het bovendien 'not done' om deze discussie in de media en niet in het parlement te voeren. 'Het is ook zeer vreemd dat in verklaringen in de pers de belangrijkste doelstelling voor de begroting - het evenwicht - wordt opgegeven', vindt de CD&V'er.

Open VLD is het voorstel wel genegen. 'Ieder kind moet gelijk worden behandeld', vindt Luk Van Biesen. 'Al moet er wel rekening worden gehouden met specifieke situaties, zoals alleenstaanden met kinderen. Zij zijn gevoeliger om in de werkloosheidsval te raken.' Volgens het Kamerlid zal de hervorming weinig problemen opleveren voor grote gezinnen. 'Uit studies blijkt dat het in België net de iets rijkere gezinnen zijn die meer kinderen hebben.' Van Biesen bevestigt dat het initiatief van de minister niet zomaar een ballonnetje is, maar wel degelijk voorligt op de onderhandelingstafel. 'Het juiste bedrag van de aftrek is echter nog niet concreet, het gaat nu meer om het algemeen principe', zegt hij.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt baseert zich voor zijn plannen op de nieuwe kinderbijslag van de Vlaamse regering. Ook die voorziet vanaf 2019 een uniform bedrag voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd of rangorde in het gezin. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Als het voorstel van N-VA erdoor komt, krijgen we een uniform systeem. Een exact bedrag wil de minister niet geven, maar HLN en De Morgen denken dat het op 2.300 euro zal liggen. Met de budgettaire ruimte die vrijkomt, wil Van Overtveldt een aantal andere aftrekken zoals de belastingvermindering voor kinderopvangkosten, de bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouders verhogen. CD&V loopt niet erg warm voor het idee van Van Overtveldt. 'CD&V is er voor grote en kleine gezinnen. Als men nu een maatregel neemt ten koste van de grote gezinnen, denk ik niet dat die bij ons veel kans maakt', zegt Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën. 'Het is niet opportuun om dit nu nog in de begrotingsbesprekingen te brengen', vindt Eric Van Rompuy. 'Men is de kar wel heel erg vol aan het laden. Deze zomer moet immers naast de begroting ook al worden gedebatteerd over de verlaging van de vennootschapsbelasting en een rechtvaardige fiscaliteit. Deze hervorming daar nog aan toevoegen, lijkt me onmogelijk.''Vergeet niet dat er ook over de aanpassing van de kinderbijslag meer dan twee jaar is gediscussieerd.' Het parlementslid vindt het bovendien 'not done' om deze discussie in de media en niet in het parlement te voeren. 'Het is ook zeer vreemd dat in verklaringen in de pers de belangrijkste doelstelling voor de begroting - het evenwicht - wordt opgegeven', vindt de CD&V'er.Open VLD is het voorstel wel genegen. 'Ieder kind moet gelijk worden behandeld', vindt Luk Van Biesen. 'Al moet er wel rekening worden gehouden met specifieke situaties, zoals alleenstaanden met kinderen. Zij zijn gevoeliger om in de werkloosheidsval te raken.' Volgens het Kamerlid zal de hervorming weinig problemen opleveren voor grote gezinnen. 'Uit studies blijkt dat het in België net de iets rijkere gezinnen zijn die meer kinderen hebben.' Van Biesen bevestigt dat het initiatief van de minister niet zomaar een ballonnetje is, maar wel degelijk voorligt op de onderhandelingstafel. 'Het juiste bedrag van de aftrek is echter nog niet concreet, het gaat nu meer om het algemeen principe', zegt hij.