Uit de jongste Eurobarometer, een enquête onder 27.973 burgers uit alle 28 EU-lidstaten tussen februari en maart van dit jaar, komen economie, migratie en klimaat naar voren als de drie prioriteiten. De top 5 ziet er als volgt uit: economie en groei (50%), bestrijding van jeugdwerkloosheid (49%), migratie (44%), klimaat (43%) en terrorismebestrijding (41%).
...