In het advies schrijft de HGR dat de huidige techniek van kernenergie op 'ethisch, milieu- en gezondheidsvlak niet aan de beginselen van duurzame ontwikkeling' voldoet. Een kernuitstap in België kan 'tegen een relatief beperkte kostprijs, ook in termen van CO2-impact', luidt het ook. Over enkele weken beslist de federale regering of ons land in 2025 definitief de stekker uit alle kerncentrales trekt of de twee jongste reactoren open blijven.

In een reactie wijst minister Van der Straeten op de wetenschappelijke waarde van het rapport. 'Uit de coronacrisis hebben we geleerd om inzichten van experten ernstig te nemen en een 'evidence based'-beleid te voeren. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is extra waardevol omdat het is opgemaakt door een diverse groep van nucleaire experten, ingenieurs, toxicologen en filosofen.' 'Het federale energiebeleid', aldus Van der Straeten, 'is gebaseerd op feiten en cijfers en dit advies draagt bij om het debat verder te objectiveren.'

Minister van Klimaat en Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi (Ecolo) onthoudt uit het rapport ook dat 'men het er duidelijk over eens is dat het risico op een ernstig nucleair ongeval niet kan uitgesloten worden, ook niet in de beste kerncentrales'. In dat opzicht is België bijzonder kwetsbaar omwille van de eigenschappen van de locaties waar de nucleaire centrales zich bevinden: 'nabijheid van grote steden en internationale verkeersaders, verzadigd wegennet en dichte bevolkingsgraad'.

Volgens Khattabi 'werd het debat over kernenergie ten onrechte beperkt tot het klimaatvraagstuk, waarbij de facto abstractie wordt gemaakt van de zeer talrijke perverse en gevaarlijke gevolgen van een dergelijke technologie'. Ze zal het advies meenemen in de regeringsbesprekingen over de kernuitstap, zegt ze. (

In het advies schrijft de HGR dat de huidige techniek van kernenergie op 'ethisch, milieu- en gezondheidsvlak niet aan de beginselen van duurzame ontwikkeling' voldoet. Een kernuitstap in België kan 'tegen een relatief beperkte kostprijs, ook in termen van CO2-impact', luidt het ook. Over enkele weken beslist de federale regering of ons land in 2025 definitief de stekker uit alle kerncentrales trekt of de twee jongste reactoren open blijven. In een reactie wijst minister Van der Straeten op de wetenschappelijke waarde van het rapport. 'Uit de coronacrisis hebben we geleerd om inzichten van experten ernstig te nemen en een 'evidence based'-beleid te voeren. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is extra waardevol omdat het is opgemaakt door een diverse groep van nucleaire experten, ingenieurs, toxicologen en filosofen.' 'Het federale energiebeleid', aldus Van der Straeten, 'is gebaseerd op feiten en cijfers en dit advies draagt bij om het debat verder te objectiveren.' Minister van Klimaat en Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi (Ecolo) onthoudt uit het rapport ook dat 'men het er duidelijk over eens is dat het risico op een ernstig nucleair ongeval niet kan uitgesloten worden, ook niet in de beste kerncentrales'. In dat opzicht is België bijzonder kwetsbaar omwille van de eigenschappen van de locaties waar de nucleaire centrales zich bevinden: 'nabijheid van grote steden en internationale verkeersaders, verzadigd wegennet en dichte bevolkingsgraad'. Volgens Khattabi 'werd het debat over kernenergie ten onrechte beperkt tot het klimaatvraagstuk, waarbij de facto abstractie wordt gemaakt van de zeer talrijke perverse en gevaarlijke gevolgen van een dergelijke technologie'. Ze zal het advies meenemen in de regeringsbesprekingen over de kernuitstap, zegt ze. (