De herschikking en de herverdeling van de bevoegdheden zijn vastgelegd in een koninklijk besluit. Premier Charles Michel ging zondag langs bij de koning. Om de pariteit in de regering te behouden, worden de staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) minister.

De Crem neemt Binnenlandse Zaken en Veiligheid over van N-VA'er Jan Jambon. Philippe De Backer wordt minister, behoudt zijn huidige bevoegdheden (strijd tegen de sociale fraude, Noordzee). Hij neemt Digitale Agenda, Telecom en Post over van zijn vicepremier Alexander De Croo en neemt administratieve vereenvoudiging over van N-VA'er Theo Francken.

Maggie De Block (Open VLD) blijft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar neemt er nu Asiel en Migratie bij. Zij was de voorganger van Theo Francken op dat departement.

Om de pariteit in de regering te behouden, worden de staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) minister.

Alexander De Croo (Open VLD) blijft vicepremier, maar neemt Financiën over van N-VA-minister Johan Van Overtveldt. De Croo blijft ook bevoegd voor Internationale Ontwikkeling.

Kris Peeters (CD&V) blijft vicepremier en minister van Werk, Economie, Consumentenzaken en Buitenlandse Handel. Hij neemt er Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een Beperking bij. Die bevoegdheden lagen tot nu toe bij N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir.

Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) neemt Wetenschapsbeleid over van Demir en wordt ook bevoegd voor Ambtenarenzaken, een portefeuille van N-VA'er Sander Loones.

Defensie, de andere portefeuille van Loones, gaat naar MR-vicepremier Didier Reynders, die ook zijn huidige bevoegdheden (Buitenlandse en Europese Zaken, Beliris en federale culturele instellingen) behoudt.

Denis Ducarme (MR) blijft minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en neemt de bevoegdheid Grote Steden over van Zuhal Demir.

Koen Geens (CD&V) blijft minister van Justitie, maar neemt de bevoegdheid over de Regie der Gebouwen over van Jan Jambon.

De herschikking en de herverdeling van de bevoegdheden zijn vastgelegd in een koninklijk besluit. Premier Charles Michel ging zondag langs bij de koning. Om de pariteit in de regering te behouden, worden de staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) minister. De Crem neemt Binnenlandse Zaken en Veiligheid over van N-VA'er Jan Jambon. Philippe De Backer wordt minister, behoudt zijn huidige bevoegdheden (strijd tegen de sociale fraude, Noordzee). Hij neemt Digitale Agenda, Telecom en Post over van zijn vicepremier Alexander De Croo en neemt administratieve vereenvoudiging over van N-VA'er Theo Francken.Maggie De Block (Open VLD) blijft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar neemt er nu Asiel en Migratie bij. Zij was de voorganger van Theo Francken op dat departement.Alexander De Croo (Open VLD) blijft vicepremier, maar neemt Financiën over van N-VA-minister Johan Van Overtveldt. De Croo blijft ook bevoegd voor Internationale Ontwikkeling.Kris Peeters (CD&V) blijft vicepremier en minister van Werk, Economie, Consumentenzaken en Buitenlandse Handel. Hij neemt er Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een Beperking bij. Die bevoegdheden lagen tot nu toe bij N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir.Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) neemt Wetenschapsbeleid over van Demir en wordt ook bevoegd voor Ambtenarenzaken, een portefeuille van N-VA'er Sander Loones. Defensie, de andere portefeuille van Loones, gaat naar MR-vicepremier Didier Reynders, die ook zijn huidige bevoegdheden (Buitenlandse en Europese Zaken, Beliris en federale culturele instellingen) behoudt.Denis Ducarme (MR) blijft minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en neemt de bevoegdheid Grote Steden over van Zuhal Demir.Koen Geens (CD&V) blijft minister van Justitie, maar neemt de bevoegdheid over de Regie der Gebouwen over van Jan Jambon.