Dergelijke dalingen hebben in het verleden nog maar twee keer plaatsgevonden: tussen 1982 en 1988 en in de jaren 1920 en 1930. De liberale vakbond ACLVB blijft enigszins gespaard, de christelijke vakbond ACV is het zwaarst getroffen. Bij de socialistische vakbond ABVV zit de daling vooral in Wallonië. Volgens de krant zijn er drie hypotheses om de daling van de ledenbestanden te verklaren: een ontevredenheid over de aangeboden diensten; de houding van de vakbonden ten opzichte van de federale regering en de evolutie van het economisch en sociaal weefsel. Er zijn vandaag immers veel kmo's met minder dan 50 werknemers en zonder vakbondsvertegenwoordiging. Een andere verklaring zou de daling van het aantal werkzoekenden kunnen zijn. (Belga)

Dergelijke dalingen hebben in het verleden nog maar twee keer plaatsgevonden: tussen 1982 en 1988 en in de jaren 1920 en 1930. De liberale vakbond ACLVB blijft enigszins gespaard, de christelijke vakbond ACV is het zwaarst getroffen. Bij de socialistische vakbond ABVV zit de daling vooral in Wallonië. Volgens de krant zijn er drie hypotheses om de daling van de ledenbestanden te verklaren: een ontevredenheid over de aangeboden diensten; de houding van de vakbonden ten opzichte van de federale regering en de evolutie van het economisch en sociaal weefsel. Er zijn vandaag immers veel kmo's met minder dan 50 werknemers en zonder vakbondsvertegenwoordiging. Een andere verklaring zou de daling van het aantal werkzoekenden kunnen zijn. (Belga)