De gezondheidsministers willen minstens zeventig procent van de bevolking vaccineren. 'De prioritaire groepen zullen bepaald worden op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat', klinkt het in het persbericht van de interministeriële conferentie Volksgezondheid en het coronacommissariaat. Verder is beslist om burgers zoveel mogelijk gegroepeerd te vaccineren, omdat vaccins zullen bestaan uit multidosis flacons die op dezelfde dag toegediend moeten worden.

Er wordt een nieuwe taskforce opgericht binnen het coronacommissariaat: de taskforce operationalisering covid-19-vaccinatiestrategie moet de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen leiden. De taskforce, onder leiding van professor Dirk Ramaekers, de medische directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, zal een coördinerende rol vervullen. Wetenschappers, vertegenwoordigers van overheidsdiensten, crisismanagers en eventueel vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen, zullen erin zetelen. Gewezen ULB-rector Yvon Englert zal binnen de taskforce ook een specifieke cel leiden die moet instaan voor de stroomlijning en coördinatie van de wetenschappelijke en publieke communicatie.

Tot slot beslisten de ministers van Volksgezondheid dat Sciensano en het geneesmiddelenagentschap (FAGG) een surveillanceplan zullen uitwerken. Het gaat om een opvolgingstool, verduidelijkt het FAGG, om nauwgezet toe te zien op de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het vaccin. Vermits de vaccins er via een versnelde procedure komen, is het belangrijk na te gaan of er geen langetermijneffecten optreden. Voor het plan zal gebruikgemaakt worden van het Vlaamse Vaccinnet, het bestel- en distributiesysteem voor vaccins van de Vlaamse overheid, dat wordt uitgebreid naar alle deelstaten.

De federale overheid en de deelstaten zullen het hele vaccinatieprogramma financieren. (Belga)

De gezondheidsministers willen minstens zeventig procent van de bevolking vaccineren. 'De prioritaire groepen zullen bepaald worden op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat', klinkt het in het persbericht van de interministeriële conferentie Volksgezondheid en het coronacommissariaat. Verder is beslist om burgers zoveel mogelijk gegroepeerd te vaccineren, omdat vaccins zullen bestaan uit multidosis flacons die op dezelfde dag toegediend moeten worden. Er wordt een nieuwe taskforce opgericht binnen het coronacommissariaat: de taskforce operationalisering covid-19-vaccinatiestrategie moet de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen leiden. De taskforce, onder leiding van professor Dirk Ramaekers, de medische directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, zal een coördinerende rol vervullen. Wetenschappers, vertegenwoordigers van overheidsdiensten, crisismanagers en eventueel vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen, zullen erin zetelen. Gewezen ULB-rector Yvon Englert zal binnen de taskforce ook een specifieke cel leiden die moet instaan voor de stroomlijning en coördinatie van de wetenschappelijke en publieke communicatie. Tot slot beslisten de ministers van Volksgezondheid dat Sciensano en het geneesmiddelenagentschap (FAGG) een surveillanceplan zullen uitwerken. Het gaat om een opvolgingstool, verduidelijkt het FAGG, om nauwgezet toe te zien op de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het vaccin. Vermits de vaccins er via een versnelde procedure komen, is het belangrijk na te gaan of er geen langetermijneffecten optreden. Voor het plan zal gebruikgemaakt worden van het Vlaamse Vaccinnet, het bestel- en distributiesysteem voor vaccins van de Vlaamse overheid, dat wordt uitgebreid naar alle deelstaten.De federale overheid en de deelstaten zullen het hele vaccinatieprogramma financieren. (Belga)