Onder de teksten die van de Kamer komen en dus definitief goedgekeurd werden, zitten onder meer de hervorming van de Belgische spoorwegen, de instelling van een militaire loopbaan van beperkte duur en de aanpassing van het statuut van het militair personeel, de certificatie van het geregistreerd kassasysteem in de horeca, de spoorcodex, de omvorming van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tot een federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, de oprichting van familie- en jeugdrechtbanken en de ondertekening van wetten door de nieuwe koning. Daarnaast werden nog een rist samenwerkingsakkoorden over de uitwisseling van fiscale informatie goedgekeurd en een wetsvoorstel dat de oprichting voorziet van een DNA-gegevensbank Vermiste Personen. Met de laatste stemmingen zitten de werkzaamheden er voor de meeste senatoren ditmaal nog niet op. Zondag is er immers nog een zitting van de Verenigde Kamers voor de eedaflegging van koning Filip. (Belga)

Onder de teksten die van de Kamer komen en dus definitief goedgekeurd werden, zitten onder meer de hervorming van de Belgische spoorwegen, de instelling van een militaire loopbaan van beperkte duur en de aanpassing van het statuut van het militair personeel, de certificatie van het geregistreerd kassasysteem in de horeca, de spoorcodex, de omvorming van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tot een federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, de oprichting van familie- en jeugdrechtbanken en de ondertekening van wetten door de nieuwe koning. Daarnaast werden nog een rist samenwerkingsakkoorden over de uitwisseling van fiscale informatie goedgekeurd en een wetsvoorstel dat de oprichting voorziet van een DNA-gegevensbank Vermiste Personen. Met de laatste stemmingen zitten de werkzaamheden er voor de meeste senatoren ditmaal nog niet op. Zondag is er immers nog een zitting van de Verenigde Kamers voor de eedaflegging van koning Filip. (Belga)