'Nee, we gaan niet opeens links rijden vanaf 1 januari 2021, als de aangepaste wegcode in ons land van start gaat', zegt Stef Willems van het instituut voor de verkeersveiligheid Vias Institute. 'Het is wel de bedoeling om de wegcode hedendaagser, bevattelijker en logischer te maken. In plaats van telkens weer een annex artikel toe te voegen, waardoor de wegcode op een koterij begint te lijken, krijgt het gebouw nu een doorlichting waarbij zaken die bij elkaar horen ook bij elkaar worden gezet.'

Het is de FOD (federale overheidsdienst) Mobiliteit die op aansturen van federaal verkeersminister François Bellot (MR) de lead neemt in deze aangelegenheid. Zij hebben alle betrokken spelers bijeengebracht die input kunnen geven: de gewesten met hun eigen mobiliteitsministeries, de verkeerspolitie, en de parketten en verkeersrechters. De basisteksten gaan nog naar de gewesten voor goedkeuring en eind dit jaar moet er dan een definitieve tekst ontstaan waarover consensus is en die dus gedragen wordt door de federale en de gewestelijke ministers van Mobiliteit.

De bedoeling is dat de uiteindelijk versie op 1 januari 2021 in voege treedt. 'Belangrijk in de modernisering is dat er aandacht is voor de hedendaagse context waarin mensen zich verplaatsen', zegt Stef Willems. 'Dus is er voortaan ook veel aandacht voor bijvoorbeeld voor fietszones, omdat mensen meer en meer de fiets gebruiken. Ook met e-bikes en pedelecs, die vroeger niet bestonden, is er nu aandacht. Dat vertaalt zich ook in het opstellen van de regels. Veertig jaar geleden was een zogeheten 'groen vierkant' (waarbij weggebruikers op een kruispunt in de vier richtingen groen licht krijgen) ondenkbaar, omdat men het verkeer vanuit automobilistenperspectief bekeek. Vandaag is het besef doorgedrongen dat je kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers of voetgangers, in alle richtingen tegelijk groen licht kan geven, terwijl het rood blijft voor de auto's. Ander voorbeeld van het logischer en vooral ook veiliger maken van de regels is de bepaling dat je bij het oprijden van een rotonde in het linkerrijvak niet mag meteen de rechtsrijdende auto op de rotonde mag inhalen om dan dwars door te steken naar de eerstvolgende afrit. Er komen ook nieuwe verkeersborden of verkeerstekens, zoals bijvoorbeeld het mistteken op dynamische verkeersborden.'

'Nee, we gaan niet opeens links rijden vanaf 1 januari 2021, als de aangepaste wegcode in ons land van start gaat', zegt Stef Willems van het instituut voor de verkeersveiligheid Vias Institute. 'Het is wel de bedoeling om de wegcode hedendaagser, bevattelijker en logischer te maken. In plaats van telkens weer een annex artikel toe te voegen, waardoor de wegcode op een koterij begint te lijken, krijgt het gebouw nu een doorlichting waarbij zaken die bij elkaar horen ook bij elkaar worden gezet.' Het is de FOD (federale overheidsdienst) Mobiliteit die op aansturen van federaal verkeersminister François Bellot (MR) de lead neemt in deze aangelegenheid. Zij hebben alle betrokken spelers bijeengebracht die input kunnen geven: de gewesten met hun eigen mobiliteitsministeries, de verkeerspolitie, en de parketten en verkeersrechters. De basisteksten gaan nog naar de gewesten voor goedkeuring en eind dit jaar moet er dan een definitieve tekst ontstaan waarover consensus is en die dus gedragen wordt door de federale en de gewestelijke ministers van Mobiliteit. De bedoeling is dat de uiteindelijk versie op 1 januari 2021 in voege treedt. 'Belangrijk in de modernisering is dat er aandacht is voor de hedendaagse context waarin mensen zich verplaatsen', zegt Stef Willems. 'Dus is er voortaan ook veel aandacht voor bijvoorbeeld voor fietszones, omdat mensen meer en meer de fiets gebruiken. Ook met e-bikes en pedelecs, die vroeger niet bestonden, is er nu aandacht. Dat vertaalt zich ook in het opstellen van de regels. Veertig jaar geleden was een zogeheten 'groen vierkant' (waarbij weggebruikers op een kruispunt in de vier richtingen groen licht krijgen) ondenkbaar, omdat men het verkeer vanuit automobilistenperspectief bekeek. Vandaag is het besef doorgedrongen dat je kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers of voetgangers, in alle richtingen tegelijk groen licht kan geven, terwijl het rood blijft voor de auto's. Ander voorbeeld van het logischer en vooral ook veiliger maken van de regels is de bepaling dat je bij het oprijden van een rotonde in het linkerrijvak niet mag meteen de rechtsrijdende auto op de rotonde mag inhalen om dan dwars door te steken naar de eerstvolgende afrit. Er komen ook nieuwe verkeersborden of verkeerstekens, zoals bijvoorbeeld het mistteken op dynamische verkeersborden.'