"Onze mobiliteit staat onder druk, niet in het minst in Vlaams-Brabant en Brussel. We voelen het elke dag aan de files op onze wegen, aan een openbaar vervoer dat er maar niet in slaagt zichzelf als betrouwbare partner op de kaart te zetten en aan de onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. We moeten streven naar een vervoerssysteem waarbij de gebruikt kiest voor de meest optimale vervoerswijze in functie van zijn behoefte en die ondernemers kwaliteitsvolle en efficiënte alternatieven biedt voor verplaatsingen met de auto", aldus de middenstandsorganisatie. Aangezien de mobiliteit in Vlaams-Brabant en Brussel de gewestgrenzen overschrijdt wil Unizo een intergewestelijk mobiliteitspact met daarin concrete doelstellingen voor onze mobiliteit en ruimte. "Op- en overstappen tussen de verschillende vervoersmaatschappijen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een uniform tarief en ticket zijn een minimale voorwaarde. Het GEN rond Brussel moet zo snel mogelijk operationeel zijn waardoor er snellere en frequente verbindingen komen tussen het centrum en de randgemeenten. Auto- en fietsdelen moeten fiscaal aantrekkelijk gemaakt worden voor bedrijven." (Belga)

"Onze mobiliteit staat onder druk, niet in het minst in Vlaams-Brabant en Brussel. We voelen het elke dag aan de files op onze wegen, aan een openbaar vervoer dat er maar niet in slaagt zichzelf als betrouwbare partner op de kaart te zetten en aan de onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. We moeten streven naar een vervoerssysteem waarbij de gebruikt kiest voor de meest optimale vervoerswijze in functie van zijn behoefte en die ondernemers kwaliteitsvolle en efficiënte alternatieven biedt voor verplaatsingen met de auto", aldus de middenstandsorganisatie. Aangezien de mobiliteit in Vlaams-Brabant en Brussel de gewestgrenzen overschrijdt wil Unizo een intergewestelijk mobiliteitspact met daarin concrete doelstellingen voor onze mobiliteit en ruimte. "Op- en overstappen tussen de verschillende vervoersmaatschappijen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een uniform tarief en ticket zijn een minimale voorwaarde. Het GEN rond Brussel moet zo snel mogelijk operationeel zijn waardoor er snellere en frequente verbindingen komen tussen het centrum en de randgemeenten. Auto- en fietsdelen moeten fiscaal aantrekkelijk gemaakt worden voor bedrijven." (Belga)