De Universiteit Hasselt mocht op de Dies Natalis 39 kaarsjes uitblazen. Dat werd gevierd met de traditionele Stoet der Togati en een academische zitting. Die stond in het teken van het thema "Managing the information overload". De vijf eredoctoraten die tijdens de officiële plechtigheid werden uitgereikt, hielden hier verband mee. Zo mocht vanuit de faculteit Geneeskunde prof. John G.F. Cleland een ereteken in ontvangst nemen. Cleland is een autoriteit inzake telemonitoring van patiënten met hartfalen. De faculteit Rechten zwaaide de loftrompet voor prof. Silvana Sciarra, die zich in haar loopbaan sterk heeft ingespannen om de steeds groeiende hoeveelheid aan Europese rechtsregels te vertalen naar nationale regelgeving per lidstaat. De Nederlandse professor Wil van der Aalst ontving op voordracht van de faculteit Bedrijfswetenschappen een eredoctoraat voor zijn werk rond workflow management en process mining. Tot slot duidde de faculteit Wetenschappen prof. dr. Ramesh Raskar aan voor zijn baanbrekende inzichten rond visual computing en human-computer interaction. Het instellingsdoctoraat, dat door de universiteit zelf werd uitgereikt, ging dit jaar naar VRT-journalist Johny Vansevenant. "Al meer dan 20 jaar is Johny Vansevenant een toonbeeld van hoe journalistiek verduidelijking kan brengen in een wereld vol vertwijfeling", aldus rector Luc De Schepper. (COR 471)

De Universiteit Hasselt mocht op de Dies Natalis 39 kaarsjes uitblazen. Dat werd gevierd met de traditionele Stoet der Togati en een academische zitting. Die stond in het teken van het thema "Managing the information overload". De vijf eredoctoraten die tijdens de officiële plechtigheid werden uitgereikt, hielden hier verband mee. Zo mocht vanuit de faculteit Geneeskunde prof. John G.F. Cleland een ereteken in ontvangst nemen. Cleland is een autoriteit inzake telemonitoring van patiënten met hartfalen. De faculteit Rechten zwaaide de loftrompet voor prof. Silvana Sciarra, die zich in haar loopbaan sterk heeft ingespannen om de steeds groeiende hoeveelheid aan Europese rechtsregels te vertalen naar nationale regelgeving per lidstaat. De Nederlandse professor Wil van der Aalst ontving op voordracht van de faculteit Bedrijfswetenschappen een eredoctoraat voor zijn werk rond workflow management en process mining. Tot slot duidde de faculteit Wetenschappen prof. dr. Ramesh Raskar aan voor zijn baanbrekende inzichten rond visual computing en human-computer interaction. Het instellingsdoctoraat, dat door de universiteit zelf werd uitgereikt, ging dit jaar naar VRT-journalist Johny Vansevenant. "Al meer dan 20 jaar is Johny Vansevenant een toonbeeld van hoe journalistiek verduidelijking kan brengen in een wereld vol vertwijfeling", aldus rector Luc De Schepper. (COR 471)