Het donderdag gepubliceerd rapport bevat een juridische analyse en de ontstaansgeschiedenis van carnaval. "Maar dit rapport is meer dan een juridische analyse. We willen niet voorbijgaan aan een bredere discussie: hoe kunnen we oude volksgebruiken doen passen in onze hedendaagse superdiverse samenleving? Als dat lukt, krijgen we volksfeesten waar iedereen telt", zegt Unia-directeur Els Keytsman. Voor Unia moeten dialoog en bewustwording vooropstaan. "Wat voor de een kwetsend is, blijkt voor de ander folklore. Oog voor elkaars gevoeligheden kan je niet afdwingen met een wet. Alleen door met elkaar te spreken, kunnen we rekening houden met de gevoelens van anderen en door hun ogen leren kijken", luidt het. Daarom organiseerde Unia gesprekken tussen het Forum van de Joodse Organisaties en een groep Aalsterse carnavalisten. "Onbedoeld deed hun praalwagen - met antisemitische stereotypen - denken aan nazipropaganda. We begrijpen dat die associatie veel mensen choqueerde. We stellen vast dat beide partijen elkaars standpunt en context nu kennen. Praten met elkaar garandeert niet dat er nooit meer stereotypes zullen opduiken, maar het is wel een begin." Unia toetste de meldingen aan de relevante wetgeving. "Volgens Unia is er - zeker binnen de zeer specifieke context van carnaval - niet bewust aangezet tot haat, discriminatie of geweld tegenover joden. Ook werden er niet opzettelijk racistische denkbeelden verspreid en is er van moedwillig individueel beledigen geen sprake. Daarnaast is het duidelijk dat de carnavalisten de Negationismewet niet hebben overtreden. De praalwagen refereerde niet naar het nazisme of de holocaust", luidt de juridische conclusie van het rapport. Bij Unia klopten ook verontwaardigde melders aan over andere carnavalisten van Aalst of andere folkloristische optochten zoals die van Lessine of Aat. "Maar net zoals in Aalst bleef ook daar alles binnen de lijnen van de wet." Het nieuw rapport wordt onder meer naar UNESCO gestuurd. Dat gaat oordelen over de erkenning als werelderfgoed van Carnaval Aalst. (Belga)

Het donderdag gepubliceerd rapport bevat een juridische analyse en de ontstaansgeschiedenis van carnaval. "Maar dit rapport is meer dan een juridische analyse. We willen niet voorbijgaan aan een bredere discussie: hoe kunnen we oude volksgebruiken doen passen in onze hedendaagse superdiverse samenleving? Als dat lukt, krijgen we volksfeesten waar iedereen telt", zegt Unia-directeur Els Keytsman. Voor Unia moeten dialoog en bewustwording vooropstaan. "Wat voor de een kwetsend is, blijkt voor de ander folklore. Oog voor elkaars gevoeligheden kan je niet afdwingen met een wet. Alleen door met elkaar te spreken, kunnen we rekening houden met de gevoelens van anderen en door hun ogen leren kijken", luidt het. Daarom organiseerde Unia gesprekken tussen het Forum van de Joodse Organisaties en een groep Aalsterse carnavalisten. "Onbedoeld deed hun praalwagen - met antisemitische stereotypen - denken aan nazipropaganda. We begrijpen dat die associatie veel mensen choqueerde. We stellen vast dat beide partijen elkaars standpunt en context nu kennen. Praten met elkaar garandeert niet dat er nooit meer stereotypes zullen opduiken, maar het is wel een begin." Unia toetste de meldingen aan de relevante wetgeving. "Volgens Unia is er - zeker binnen de zeer specifieke context van carnaval - niet bewust aangezet tot haat, discriminatie of geweld tegenover joden. Ook werden er niet opzettelijk racistische denkbeelden verspreid en is er van moedwillig individueel beledigen geen sprake. Daarnaast is het duidelijk dat de carnavalisten de Negationismewet niet hebben overtreden. De praalwagen refereerde niet naar het nazisme of de holocaust", luidt de juridische conclusie van het rapport. Bij Unia klopten ook verontwaardigde melders aan over andere carnavalisten van Aalst of andere folkloristische optochten zoals die van Lessine of Aat. "Maar net zoals in Aalst bleef ook daar alles binnen de lijnen van de wet." Het nieuw rapport wordt onder meer naar UNESCO gestuurd. Dat gaat oordelen over de erkenning als werelderfgoed van Carnaval Aalst. (Belga)