Terwijl de emissies in de EU-27 vorig jaar met 3,7% daalden, steeg het bbp in de hele EU met 1,5%. "De Europese Unie toont aan dat het mogelijk is om de uitstoot te verminderen en de economie te laten groeien", zegt Timmermans. De Europese Unie wil in 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Om dat doel te bereiken, moet de bestaande uitstoot dus gradueel worden afgebouwd. In 2020 zou de uitstoot 20% lager moeten zijn dan in 1990, maar eind 2019 - dus nog voor er sprake was van de coronapandemie - zat Europa al op -24%. Tegen 2030 zou de uitstoot met minstens 40% teruggedrongen moeten zijn, maar die ambitie wordt nog aangescherpt. Als het van de Commissie afhangt, gaat de EU voor "minstens 55%" minder uitstoot, maar nog niet alle lidstaten zijn aan boord. Mogelijk wordt die knoop op de Europese top van 10 en 11 december doorgehakt. Een van de hoekstenen van Europa's klimaatbeleid is zijn emissiehandelssysteem (ETS). Dat stelt een bovengrens in voor het aantal broeikasgassen dat kan worden uitgestoten en laat bedrijven ook toe extra uitstootrechten aan te kopen. Cruciaal is dat de toegelaten uitstoot (de 'cap') stap voor stap verlaagd wordt, zodat de totale uitstoot vermindert. In de sectoren die onder het ETS-systeem vallen, daalde de uitstoot in 2019 met 9,1%. Voor deze daling was vooral de energiesector verantwoordelijk. De emissies daalden er met bijna 15%, voornamelijk doordat kolencentrales vervangen zijn door hernieuwbare bronnen en gas voor de productie voor elektriciteit. De uitstoot van de industrie is met bijna 2% gedaald, terwijl de emissies in de luchtvaartsector die konden worden gemonitord met 1% stegen. Pro memorie: alleen de maatschappijen die in Europa actief zijn, vallen onder het ETS-systeem. Wat de sectoren betreft die niet onder het systeem vallen, zoals de niet-ETS-industrie, vervoer, gebouwen, landbouw en afval, vertoonden de emissies geen significante veranderingen ten opzichte van 2018. (Belga)

Terwijl de emissies in de EU-27 vorig jaar met 3,7% daalden, steeg het bbp in de hele EU met 1,5%. "De Europese Unie toont aan dat het mogelijk is om de uitstoot te verminderen en de economie te laten groeien", zegt Timmermans. De Europese Unie wil in 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Om dat doel te bereiken, moet de bestaande uitstoot dus gradueel worden afgebouwd. In 2020 zou de uitstoot 20% lager moeten zijn dan in 1990, maar eind 2019 - dus nog voor er sprake was van de coronapandemie - zat Europa al op -24%. Tegen 2030 zou de uitstoot met minstens 40% teruggedrongen moeten zijn, maar die ambitie wordt nog aangescherpt. Als het van de Commissie afhangt, gaat de EU voor "minstens 55%" minder uitstoot, maar nog niet alle lidstaten zijn aan boord. Mogelijk wordt die knoop op de Europese top van 10 en 11 december doorgehakt. Een van de hoekstenen van Europa's klimaatbeleid is zijn emissiehandelssysteem (ETS). Dat stelt een bovengrens in voor het aantal broeikasgassen dat kan worden uitgestoten en laat bedrijven ook toe extra uitstootrechten aan te kopen. Cruciaal is dat de toegelaten uitstoot (de 'cap') stap voor stap verlaagd wordt, zodat de totale uitstoot vermindert. In de sectoren die onder het ETS-systeem vallen, daalde de uitstoot in 2019 met 9,1%. Voor deze daling was vooral de energiesector verantwoordelijk. De emissies daalden er met bijna 15%, voornamelijk doordat kolencentrales vervangen zijn door hernieuwbare bronnen en gas voor de productie voor elektriciteit. De uitstoot van de industrie is met bijna 2% gedaald, terwijl de emissies in de luchtvaartsector die konden worden gemonitord met 1% stegen. Pro memorie: alleen de maatschappijen die in Europa actief zijn, vallen onder het ETS-systeem. Wat de sectoren betreft die niet onder het systeem vallen, zoals de niet-ETS-industrie, vervoer, gebouwen, landbouw en afval, vertoonden de emissies geen significante veranderingen ten opzichte van 2018. (Belga)