Er waren geen dodelijke slachtoffers in de nieuwe meetperiode, een extra daling van 16 pct bij zwaargewonden en een bijkomende vermindering van 6 pct bij ongevallen met stoffelijke schade, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal lichtgewonden is in vergelijking met de vorige periode (het eerste jaar na de invoering) met 10 pct gestegen, maar blijft ruim onder de situatie vóór de invoering. Groen-fractieleider Bram Van Braeckevelt reageert in een mededeling tevreden op de afname van het aantal ongevallen. "In een leefbare stad is verkeersveiligheid belangrijk", zegt Van Braeckevelt. "Dat twee jaar na de invoering van de zone 30 binnen de stadsring het aantal ongevallen blijft dalen, is goed nieuws. In het bijzonder voor kinderen en jongeren, fietsers en voetgangers, die het meest kwetsbaar zijn." Van Braeckevelt merkt tot slot op dat een snelheidsgrens invoeren één ding is, maar monitoren, bewustmaken en handhaven iets anders. "Het is daarom goed dat er ingezet wordt op bewustmaking en bijkomend geïnvesteerd werd in slimme flitsers. Niemand betaalt graag boetes, ik ook niet, maar leefbaarheid en verkeersveilligheid gaan niet samen met te snel rijden." De uitgebreide zone 30 werd ingevoerd op 1 april 2015 en maakt deel uit van het mobiliteitsplan van Groen-schepen Filip Watteeuw. Het meest cruciale onderdeel, een circulatieplan dat de stad in sectoren onderverdeelt, waardoor doorgaand verkeer via de stadsring moet, wordt op 3 april 2017 ingevoerd. (Belga)

Er waren geen dodelijke slachtoffers in de nieuwe meetperiode, een extra daling van 16 pct bij zwaargewonden en een bijkomende vermindering van 6 pct bij ongevallen met stoffelijke schade, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal lichtgewonden is in vergelijking met de vorige periode (het eerste jaar na de invoering) met 10 pct gestegen, maar blijft ruim onder de situatie vóór de invoering. Groen-fractieleider Bram Van Braeckevelt reageert in een mededeling tevreden op de afname van het aantal ongevallen. "In een leefbare stad is verkeersveiligheid belangrijk", zegt Van Braeckevelt. "Dat twee jaar na de invoering van de zone 30 binnen de stadsring het aantal ongevallen blijft dalen, is goed nieuws. In het bijzonder voor kinderen en jongeren, fietsers en voetgangers, die het meest kwetsbaar zijn." Van Braeckevelt merkt tot slot op dat een snelheidsgrens invoeren één ding is, maar monitoren, bewustmaken en handhaven iets anders. "Het is daarom goed dat er ingezet wordt op bewustmaking en bijkomend geïnvesteerd werd in slimme flitsers. Niemand betaalt graag boetes, ik ook niet, maar leefbaarheid en verkeersveilligheid gaan niet samen met te snel rijden." De uitgebreide zone 30 werd ingevoerd op 1 april 2015 en maakt deel uit van het mobiliteitsplan van Groen-schepen Filip Watteeuw. Het meest cruciale onderdeel, een circulatieplan dat de stad in sectoren onderverdeelt, waardoor doorgaand verkeer via de stadsring moet, wordt op 3 april 2017 ingevoerd. (Belga)