Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (Fanc) stappen naar de Raad van State. Ze willen de nucleaire onveiligheid rond Doel die de uitbreiding van de Antwerpse haven veroorzaakt, aankaarten. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Volgens Electrabel en het Fanc kan door de herbestemming van bepaalde gebieden "een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale". De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen.

In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren. Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend.

Institutionele geladenheid

Electrabel, de uitbater van Doel, vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat in de blauwdruk nog maar één weg naar de centrale leidt, en geen twee, zoals nu het geval is. Daardoor dreigt het gevaar van opstoppingen door vluchtende werknemers of omwonenden bij een mogelijk ongeluk. Het Fanc pleit daarnaast voor een veiligheidsperimeter van 1,8 kilometer rond de nucleaire installatie.

Omdat de Vlaamse regering gekapitteld wordt, krijgt de discussie onmiddellijk ook een institutionele geladenheid. Het Fanc is immers een federale instelling. (Belga/AVE)

Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (Fanc) stappen naar de Raad van State. Ze willen de nucleaire onveiligheid rond Doel die de uitbreiding van de Antwerpse haven veroorzaakt, aankaarten. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Volgens Electrabel en het Fanc kan door de herbestemming van bepaalde gebieden "een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale". De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen. In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren. Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend. Institutionele geladenheidElectrabel, de uitbater van Doel, vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat in de blauwdruk nog maar één weg naar de centrale leidt, en geen twee, zoals nu het geval is. Daardoor dreigt het gevaar van opstoppingen door vluchtende werknemers of omwonenden bij een mogelijk ongeluk. Het Fanc pleit daarnaast voor een veiligheidsperimeter van 1,8 kilometer rond de nucleaire installatie. Omdat de Vlaamse regering gekapitteld wordt, krijgt de discussie onmiddellijk ook een institutionele geladenheid. Het Fanc is immers een federale instelling. (Belga/AVE)