De professor was de centrale figuur in een doofpotoperatie rond dertien klachten van personeelsleden en studenten. Hij diende bovendien klacht in wegens 'laster en eerroof' tegen voormalig rector Anne De Paepe maar verloor ook die zaak.

De zaak kwam in 2016 aan het licht na een reeks klachten in de entourage van de professor, die verbonden was aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Eind 2015 had de man een deel van zijn functies neergelegd 'om redenen die te situeren zijn in de privésfeer', zo klonk het destijds in een verslag. Maar collega's van de professor wezen op een gebrek aan transparantie in de manier waarop de Faculteitsraad van Letteren en Wijsbegeerte in januari 2016 het gedeeltelijk ontslag goedkeurde en een opvolger aanstelde.

De universiteit moest haar communicatie enkele keren bijsturen en de berichtgeving leidde tot nieuwe getuigenissen, ook uit andere faculteiten. De UGent richtte uiteindelijk een externe commissie op die een reeks maatregelen zou voorstellen om seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegen te gaan.

De professor kon na een schorsing evenwel terug aan de slag vanaf het academiejaar 2017-2018, toen de universiteit aangaf dat de reïntegratie 'stapsgewijs' zou verlopen. De man, die amoureuze en seksuele relaties onderhield met doctoraatstudenten, hield een procedureslag vol. In mei van dit jaar deed de Raad van State een uitspraak ten gronde over de tuchtstraf. De professor kreeg over de hele lijn ongelijk.

De professor was de centrale figuur in een doofpotoperatie rond dertien klachten van personeelsleden en studenten. Hij diende bovendien klacht in wegens 'laster en eerroof' tegen voormalig rector Anne De Paepe maar verloor ook die zaak.De zaak kwam in 2016 aan het licht na een reeks klachten in de entourage van de professor, die verbonden was aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Eind 2015 had de man een deel van zijn functies neergelegd 'om redenen die te situeren zijn in de privésfeer', zo klonk het destijds in een verslag. Maar collega's van de professor wezen op een gebrek aan transparantie in de manier waarop de Faculteitsraad van Letteren en Wijsbegeerte in januari 2016 het gedeeltelijk ontslag goedkeurde en een opvolger aanstelde. De universiteit moest haar communicatie enkele keren bijsturen en de berichtgeving leidde tot nieuwe getuigenissen, ook uit andere faculteiten. De UGent richtte uiteindelijk een externe commissie op die een reeks maatregelen zou voorstellen om seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegen te gaan. De professor kon na een schorsing evenwel terug aan de slag vanaf het academiejaar 2017-2018, toen de universiteit aangaf dat de reïntegratie 'stapsgewijs' zou verlopen. De man, die amoureuze en seksuele relaties onderhield met doctoraatstudenten, hield een procedureslag vol. In mei van dit jaar deed de Raad van State een uitspraak ten gronde over de tuchtstraf. De professor kreeg over de hele lijn ongelijk.