"Om het ook een halt toe te roepen", benadrukt onderzoekster Elke Emmers. Volgens haar gaat het om vijf tot zeventien jongeren die tijdens hun stage in verschillende basisscholen getuige waren van alarmerende praktijken. Het gaat vaak om kinderen die de klas constant op stelten zetten of systematisch de leraar tegenspreken. Waarom die verhalen nu plots naar boven komen, is onduidelijk. "Mogelijk heeft het te maken met de toenemende druk op ons onderwijs", zegt Emmers. "Er komen steeds meer meldingen van gedragsproblemen, de klassen worden groter en de middelen schaarser. Leerkrachten zitten niet op hun tandvlees, maar gaan er helemaal door." Volgens Emmers circuleren in sommige scholen zelfs interne ­nota's over het gebruik van ­vrijheidsbeperkende maatregelen. "Sommige van onze studenten hebben die gezien", zegt ze. Nog volgens Emmers begeven scholen zich in een juridisch grijze zone omdat er geen regels bestaan over vrijheidsberovende maatregelen in het gewoon onderwijs. Een rondvraag bij de koepels en het vrij CLB leert dat zij nooit zulke signalen kregen, aldus nog de kranten. "Het zou me verbazen, mocht het structureel gebeuren", zegt Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. (Belga)

"Om het ook een halt toe te roepen", benadrukt onderzoekster Elke Emmers. Volgens haar gaat het om vijf tot zeventien jongeren die tijdens hun stage in verschillende basisscholen getuige waren van alarmerende praktijken. Het gaat vaak om kinderen die de klas constant op stelten zetten of systematisch de leraar tegenspreken. Waarom die verhalen nu plots naar boven komen, is onduidelijk. "Mogelijk heeft het te maken met de toenemende druk op ons onderwijs", zegt Emmers. "Er komen steeds meer meldingen van gedragsproblemen, de klassen worden groter en de middelen schaarser. Leerkrachten zitten niet op hun tandvlees, maar gaan er helemaal door." Volgens Emmers circuleren in sommige scholen zelfs interne ­nota's over het gebruik van ­vrijheidsbeperkende maatregelen. "Sommige van onze studenten hebben die gezien", zegt ze. Nog volgens Emmers begeven scholen zich in een juridisch grijze zone omdat er geen regels bestaan over vrijheidsberovende maatregelen in het gewoon onderwijs. Een rondvraag bij de koepels en het vrij CLB leert dat zij nooit zulke signalen kregen, aldus nog de kranten. "Het zou me verbazen, mocht het structureel gebeuren", zegt Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. (Belga)