Ambtenaar Jasper Van Herzeele vraagt in een opiniestuk op Knack.be om gedetacheerd te worden naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij werkt op een steenworp van de Albertpark, waar nog steeds vluchtelingen hun toevlucht zoeken in het park, in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag.
...

Ambtenaar Jasper Van Herzeele vraagt in een opiniestuk op Knack.be om gedetacheerd te worden naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij werkt op een steenworp van de Albertpark, waar nog steeds vluchtelingen hun toevlucht zoeken in het park, in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag.'Als ambtenaar, en dus voor een klein beetje ook vertegenwoordiger van de staat, voel ik bovenop de verontwaardiging, de frustratie en de onmacht ook nog schaamte. Mijn werkgever heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid', schrijft Van Herzeele, die aangeeft dat hij de handen uit de mouwen wil steken. 'Detacheer mij', vraag hij.'Ik denk wel dat daar ruimte voor is', verduidelijkt Van Herzeele. 'Daarmee bedoel ik niet dat we overbemand zijn op de plaats waar ik nu werk, integendeel. Maar dit is een grote dienst, hier werken veel mensen. Het is volgens mij mogelijk om een paar daarvan in te zetten tot de crisis achter de rug is.'Hoe realistisch is zo'n overstap? 'Ik weet niet wat mij daar te wachten staat', geeft Van Herzele toe. 'Maar dat was ook zo toen ik begon op Financiën. Zo gaat dat bij de overheid. Het moet toch mogelijk zijn om mensen op te leiden om hen daar in te zetten?''Als die persoon dat aanbiedt, dan is dat in theorie zeker mogelijk', legt Geert De Vulder van Dienst Vreemdelingenzaken uit. 'Hij moet dat dan overleggen met het hoofd van de FOD Financiën. Als zij hem daar kunnen missen, kan ik mij niet voorstellen dat ze daar weigerachtig tegenover zullen staan. Er zijn nu al mensen van de FOD Buitenlandse Zaken en de Provincie Vlaams Brabant die hier helpen. Ook zij zijn vrijwillig gedetacheerd.' De Vulder benadrukt wel dat de huidige situatie uitzonderlijk is, ook qua organisatie. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt in de 20 jaar dat ik hier werk.'Een kortstondige detachering ligt wel niet voor de hand. 'We moeten het kunnen organiseren. Zorgen dat die mensen een bureau hebben bijvoorbeeld. Ze moeten ook een opleiding krijgen, en dan is het de bedoeling dat ze voor een zeker periode kunnen ingeschakeld worden, niet dat ze na twee weken alweer ergens anders aan de slag moeten.'Is het verschil in jobomschrijving niet te groot? 'Niet iedereen die op Financiën werkt, zit de hele dag tussen de cijfers', geeft ook Aurélie Damster van Selor toe. Het selectiebureau van de overheid selecteert mensen die in aanmerking komen voor een job als ambtenaar. 'Financiën is een zeer groot departement, en in theorie zitten daar dus zeker mensen tussen die ook ingezet kunnen worden op de Dienst Vreemdelingenzaken.'Bij Selor, de HR-dienst van de overheid, geeft men toe dat een dergelijke detachering in theorie wel kan. 'Maar doorgaans gaat dat wel om een duidelijk omlijnde opdracht waarbij we weten hoeveel mensen waar en wanneer moeten ingezet worden.'Dat is meteen ook het grote verschil met een ambtenaar die zelf vraagt om ingezet te worden in een crisissituatie. 'Normaal is het zo dat de ene FOD vraagt om versterking, en dat wij dan kijken hoe we dat kunnen oplossen', verduidelijkt Damster, die aangeeft dat zo'n hele operatie niet op heel korte termijn geregeld kan worden. 'De rekrutering en de opleiding, dat vraagt tijd. Die tijd hebben we nodig om te zien wie waar het best ingezet kan worden.''Ik ken dit specifieke dossier niet, maar wij appreciëren alle engagement', klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'We verwelkomen alle inspanningen van alle partners die op het terrein met de opvang bezig zijn.' Woordvoerster Katrien Jansseune stelt dat zo'n detachering in theorie kan, als alle procedures gevolgd worden.Momenteel worden er 250 aanvragen per dag behandeld, liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Fracnken (N-VA) vorige week verstaan. Premier Charles Michel (MR) gaf aan dat dat cijfer nog kan variëren.