Vlaamse jongeren, zowel moslims als niet-moslims, tonen weinig begrip en tolerantie voor personen van een ander geloof of een andere geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdonderzoeksplatform dat uitgevoerd werd bij 3.867 jongeren. Dat schrijft De Morgen.

Een derde van de ondervraagde niet-islamitische jongeren staat erg negatief tegenover de islam. En ongeveer 20 procent van de jongeren vindt het niet kunnen dat moslims vrij hun godsdienst kunnen belijden in ons land. Eveneens meent een vijfde dat moslims criminelen zijn.

Ook islamitische jongeren krijgen slechte cijfers voor verdraagzaamheid. Zo vindt de helft van de moslimjongeren dat het homohuwelijk teruggeschroefd moet worden, en meent een kwart dat geweld tegen holebi's gerechtvaardigd is. Bovendien is 45 procent onder hen akkoord met een cliché als "Joden zetten aan tot oorlog en geven anderen de schuld."

"Gezellige smeltkroes is romantisch gezwets"

"Antisemitisme lijkt uit te groeien tot kenmerk van de hedendaagse identiteit van moslimjongeren", staat in het rapport. "Hun denkbeelden lijken thuis getolereerd te worden, wat verklaart waarom ze intolerant in het leven staan", stelt het rapport.

Volgens het onderzoek zijn "jongeren in Vlaanderen niet zozeer Vlaamse jongeren, maar vallen ze uiteen in een mozaïek van etnische groepen die mentaal en sociaal een grote afstand voor elkaar bewaren." Professor-emeritus Mark Elchardus, coördinator van het onderzoek, stelt het nog scherper. "Dat idee over de gezellige smeltkroes is niet meer dan romantisch gezwets."

Hij waarschuwt voor de levensbeschouwelijke kloof in de grootsteden binnen tien à vijftien jaar. "Er dreigt een kloof tussen de verschillende visies op respect voor seksuele geaardheid en gelijkheid voor man en vrouw, maar ook voor ethische thema's zoals abortus of euthanasie."

"Sociaaleconomisch het kwetsbaarst"

Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a), hij bestelde de studie verleden jaar, noemt de resultaten "eerlijk". "Ze geven een genuanceerd beeld van de leefwereld van de huidige generatie Antwerpse en Gentse jongeren".

Het onderzoek legt de gedeelde verantwoordelijkheid bij religieuze leiders en ouders om een oplossing te vinden voor de intolerantie. "Het sluimerend wereldbeeld in sommige wijken lijkt soms verontrustend op het geglobaliseerde wereldbeeld dat onze media ons voorschotelen. Het valt daarbij op dat jongeren met een negatief beeld vormen over anderen die sociaaleconomisch het kwetsbaarst zijn."

"Maatregelen zoals de hoofddoek verbieden, zorgen ervoor dat jongeren zich niet welkom voelen"De partij Groen pleit intussen om een eenheidsvak 'Burgerschap, filosofie en levensbeschouwing' in te voeren, zowel in het vrije als het officiële net. Zo hoopt de partij dat de intolerantie bij jongeren wegebt.

"Nu worden leerlingen ook op school in levensbeschouwelijk vakjes gestopt: ze worden gedwongen te kiezen tussen een van de godsdiensten of zedenleer. Op die manier kijken ze dan naar anderen. Het is veel interessanter om leerlingen juist samen te zetten. Op die manier komen hun visies met elkaar in contact, en worden ze voorbereid op hun maatschappelijke rol", stelt Elisabeth Meuleman, fractieleidster van de partij.

"Dat is geen opdracht van het onderwijs alleen, maar de school is een knooppunt waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Wij willen aandacht voor diversiteit en willen dat inbedden in het leerprogramma", stelt Meuleman.

Meuleman sneert nog naar het Gemeenschapsonderwijs, dat onlangs aankondigde hoofddoeken niet meer toe te laten in haar net. "Dit soort maatregelen zorgt ervoor dat bepaalde bevolkingsgroepen zich geviseerd voelen, en dat zal de afstand tussen de leerlingen alleen maar vergroten." (Belga/EA)

Vlaamse jongeren, zowel moslims als niet-moslims, tonen weinig begrip en tolerantie voor personen van een ander geloof of een andere geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdonderzoeksplatform dat uitgevoerd werd bij 3.867 jongeren. Dat schrijft De Morgen. Een derde van de ondervraagde niet-islamitische jongeren staat erg negatief tegenover de islam. En ongeveer 20 procent van de jongeren vindt het niet kunnen dat moslims vrij hun godsdienst kunnen belijden in ons land. Eveneens meent een vijfde dat moslims criminelen zijn. Ook islamitische jongeren krijgen slechte cijfers voor verdraagzaamheid. Zo vindt de helft van de moslimjongeren dat het homohuwelijk teruggeschroefd moet worden, en meent een kwart dat geweld tegen holebi's gerechtvaardigd is. Bovendien is 45 procent onder hen akkoord met een cliché als "Joden zetten aan tot oorlog en geven anderen de schuld." "Gezellige smeltkroes is romantisch gezwets" "Antisemitisme lijkt uit te groeien tot kenmerk van de hedendaagse identiteit van moslimjongeren", staat in het rapport. "Hun denkbeelden lijken thuis getolereerd te worden, wat verklaart waarom ze intolerant in het leven staan", stelt het rapport. Volgens het onderzoek zijn "jongeren in Vlaanderen niet zozeer Vlaamse jongeren, maar vallen ze uiteen in een mozaïek van etnische groepen die mentaal en sociaal een grote afstand voor elkaar bewaren." Professor-emeritus Mark Elchardus, coördinator van het onderzoek, stelt het nog scherper. "Dat idee over de gezellige smeltkroes is niet meer dan romantisch gezwets." Hij waarschuwt voor de levensbeschouwelijke kloof in de grootsteden binnen tien à vijftien jaar. "Er dreigt een kloof tussen de verschillende visies op respect voor seksuele geaardheid en gelijkheid voor man en vrouw, maar ook voor ethische thema's zoals abortus of euthanasie." "Sociaaleconomisch het kwetsbaarst" Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a), hij bestelde de studie verleden jaar, noemt de resultaten "eerlijk". "Ze geven een genuanceerd beeld van de leefwereld van de huidige generatie Antwerpse en Gentse jongeren". Het onderzoek legt de gedeelde verantwoordelijkheid bij religieuze leiders en ouders om een oplossing te vinden voor de intolerantie. "Het sluimerend wereldbeeld in sommige wijken lijkt soms verontrustend op het geglobaliseerde wereldbeeld dat onze media ons voorschotelen. Het valt daarbij op dat jongeren met een negatief beeld vormen over anderen die sociaaleconomisch het kwetsbaarst zijn." "Maatregelen zoals de hoofddoek verbieden, zorgen ervoor dat jongeren zich niet welkom voelen"De partij Groen pleit intussen om een eenheidsvak 'Burgerschap, filosofie en levensbeschouwing' in te voeren, zowel in het vrije als het officiële net. Zo hoopt de partij dat de intolerantie bij jongeren wegebt. "Nu worden leerlingen ook op school in levensbeschouwelijk vakjes gestopt: ze worden gedwongen te kiezen tussen een van de godsdiensten of zedenleer. Op die manier kijken ze dan naar anderen. Het is veel interessanter om leerlingen juist samen te zetten. Op die manier komen hun visies met elkaar in contact, en worden ze voorbereid op hun maatschappelijke rol", stelt Elisabeth Meuleman, fractieleidster van de partij. "Dat is geen opdracht van het onderwijs alleen, maar de school is een knooppunt waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Wij willen aandacht voor diversiteit en willen dat inbedden in het leerprogramma", stelt Meuleman. Meuleman sneert nog naar het Gemeenschapsonderwijs, dat onlangs aankondigde hoofddoeken niet meer toe te laten in haar net. "Dit soort maatregelen zorgt ervoor dat bepaalde bevolkingsgroepen zich geviseerd voelen, en dat zal de afstand tussen de leerlingen alleen maar vergroten." (Belga/EA)