De meeste slachtoffers vielen nabij de archeologische vindplaats Caddo Mounds, in Weeping Mary, waar een tornado voor aanzienlijke schade zorgde. De site werd voorlopig afgesloten voor het publiek. Daarnaast zorgde het stormweer in de regio als gevolg van omgewaaide bomen ook voor heel wat verkeershinder en stroomonderbrekingen. (Belga)

De meeste slachtoffers vielen nabij de archeologische vindplaats Caddo Mounds, in Weeping Mary, waar een tornado voor aanzienlijke schade zorgde. De site werd voorlopig afgesloten voor het publiek. Daarnaast zorgde het stormweer in de regio als gevolg van omgewaaide bomen ook voor heel wat verkeershinder en stroomonderbrekingen. (Belga)