Dat heeft de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) bekendgemaakt.

Geschrapt

'De schepen van Burgerzaken zal de procedure tot versnelde afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen', zegt hij. 'De intentie is om op basis van het politierapport de twee inwoners te schrappen uit het bevolkingsregister.'

Identiteit

Het zou gaan om de eerste (gekende) Gentse inwoners in Syrië. Om het gerechtelijk onderzoek niet te beïnvloeden en de privacy van de familieleden te garanderen, zegt Termont dat er geen details gecommuniceerd worden over de identiteit van beide personen.

'In het algemeen analyseert de Gentse Politie continu en nauwkeurig alle mogelijke informatie om die vervolgens over te maken aan en te bespreken met alle partners binnen de provinciale Task Force Radicalisme.'

Twee weken geleden nog kondigde Termont de oprichting van een 'antiradicaliseringscel' aan bij de lokale politie. (Belga/KVDA)

Gentse Syriëstrijders

Dat er uit Gent - voor zover bekend - nog geen Syriëstrijders vertrokken waren, werd vorige maand nog opgemerkt door de Gentse advocaat Abderrahim Lahlali in een interview met Knack na het Sharia4Belgium-proces. Lahlali had daar een mogelijke verklaring voor. Een uittreksel:

'We hebben meer mensen nodig zoals Khalid Benhaddou, de imam van de grootste moskee van Gent. Amper 26 jaar, hier geboren en getogen, gerespecteerd door de hele gemeenschap. Iedere week leidt hij het vrijdaggebed voor honderden moslims van Maghrebijnse origine. In vloeiend Nederlands, maar ook in het Arabisch voor de ouderen van de eerste en de tweede generatie. Zijn invloed is enorm, jongeren luisteren naar zijn stem als ze met vragen zitten over hun geloof of over extremisme. Het kan toeval zijn, maar vanuit Gent is nog niemand naar Syrië vertrokken.

Knack: Dat komt onder meer omdat de Gentse migrantenpopulatie vooral uit Turken bestaat, meent burgemeester Termont.

Lahlali: 'Dat vond ik een schokkende uitspraak. Termont insinueert daarmee dat Gentse Turken beter geïntegreerd zijn dan de 5000 Gentenaars van Maghrebijnse origine. Het tegendeel is waar, door de bank genomen zijn Vlamingen met een Turkse achtergrond heel sterk op hun land van herkomst georiënteerd. Bij Vlamingen van Marokkaanse afkomst ligt dat anders, Marokko is het land waar ze in de zomer met vakantie gaan, maar daar stopt het ook. Ze willen hun leven hier opbouwen - wat misschien ook de verklaring is voor de integratieparadox die sommigen op het pad van de jihadisering zet.' (ER)

Dat heeft de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) bekendgemaakt. 'De schepen van Burgerzaken zal de procedure tot versnelde afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen', zegt hij. 'De intentie is om op basis van het politierapport de twee inwoners te schrappen uit het bevolkingsregister.' Het zou gaan om de eerste (gekende) Gentse inwoners in Syrië. Om het gerechtelijk onderzoek niet te beïnvloeden en de privacy van de familieleden te garanderen, zegt Termont dat er geen details gecommuniceerd worden over de identiteit van beide personen. 'In het algemeen analyseert de Gentse Politie continu en nauwkeurig alle mogelijke informatie om die vervolgens over te maken aan en te bespreken met alle partners binnen de provinciale Task Force Radicalisme.'Twee weken geleden nog kondigde Termont de oprichting van een 'antiradicaliseringscel' aan bij de lokale politie. (Belga/KVDA)