Het Belgische justitieapparaat worstelt al jaren met het uitvoeren van een grondige werklastmeting, om het personeel efficiënter te kunnen inzetten en zo ook de gerechtelijke achterstand aan te pakken. In het regeerakkoord is afgesproken dat de werklastmeting - zeker voor Brussel-Halle-Vilvoorde - deze legislatuur nog een feit moet zijn. De Hoge Raad voor de Justitie vreest echter dat de werklastmeting pas in 2017 volledig rond kan zijn. Daardoor zou in Brussel en Halle-Vilvoorde langer teruggevallen moeten worden op een voorlopige verdeling, wat met name aan Nederlandstalige kant nadelige gevolgen zou hebben. Van extra vertraging kan echter geen sprake zijn, luidt het bij Verherstraeten (CD&V) en Turtelboom (Open Vld). De minister van Justitie hoopt het tempo op te voeren via een vereenvoudigd model en extra mankracht, maar wil specifiek voor BHV de werklastmeting ook uitbesteden. Al vraagt ze daarvoor wel extra geld. "Een goed idee, als dat de zaken vooruit kan helpen", reageert Verherstraeten bij monde van zijn woordvoerder. Voor hem is het "evident" dat zijn collega van Justitie voor "zo een urgente en belangrijke zaak" extra middelen zou krijgen. Al zal de voltallige ministerraad daarover moeten beslissen. (PVO)

Het Belgische justitieapparaat worstelt al jaren met het uitvoeren van een grondige werklastmeting, om het personeel efficiënter te kunnen inzetten en zo ook de gerechtelijke achterstand aan te pakken. In het regeerakkoord is afgesproken dat de werklastmeting - zeker voor Brussel-Halle-Vilvoorde - deze legislatuur nog een feit moet zijn. De Hoge Raad voor de Justitie vreest echter dat de werklastmeting pas in 2017 volledig rond kan zijn. Daardoor zou in Brussel en Halle-Vilvoorde langer teruggevallen moeten worden op een voorlopige verdeling, wat met name aan Nederlandstalige kant nadelige gevolgen zou hebben. Van extra vertraging kan echter geen sprake zijn, luidt het bij Verherstraeten (CD&V) en Turtelboom (Open Vld). De minister van Justitie hoopt het tempo op te voeren via een vereenvoudigd model en extra mankracht, maar wil specifiek voor BHV de werklastmeting ook uitbesteden. Al vraagt ze daarvoor wel extra geld. "Een goed idee, als dat de zaken vooruit kan helpen", reageert Verherstraeten bij monde van zijn woordvoerder. Voor hem is het "evident" dat zijn collega van Justitie voor "zo een urgente en belangrijke zaak" extra middelen zou krijgen. Al zal de voltallige ministerraad daarover moeten beslissen. (PVO)