De tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA adviseert de partijraad om Kim Geybels uit de partij te zetten. Dat heeft ze maandagavond beslist. Geybels liet zich vertegenwoordigen door een advocaat.

Geybels nam eind augustus ontslag als senator nadat ze via haar vriend Bas Luyten in Thailand betrokken was geraakt in een drugszaak. Later eiste ze haar Senaatszetel terug omdat ze naar eigen zeggen door de N-VA onder druk was gezet.

Ze herhaalde dat maandagavond in de studio van Terzake (Canvas), waar ze met haar advocaat Filip Van Bergen te gast was.

'Dwang'

Volgens Geybels werd ze door Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA), fractieleidster Liesbeth Homans en partijvoorzitter Bart De Wever gedwongen om haar ontslagbrief te ondertekenen.

Geybels, die spoedarts is, zei dat De Wever ermee dreigde een brief naar het medisch tuchtcollege te sturen met alle roddels over haar in de partij als ze niet onmiddellijk zou tekenen.

Van Bergen herhaalde dat een verkozen parlementslid niet tot ontslag kan worden gedwongen. Volgens hem heeft Senaatsvoorzitter Pieters zich aan 'belangenvermenging' bezondigd door de partijbelangen te volgen.

Partijraad

Geybels was hard voor haar partij en zei dat ze door de N-VA is afgemaakt. De omstreden aanstelling van Luyten tot haar persoonlijke medewerker in de Senaat gebeurde volgens haar met instemming van fractieleidster Liesbeth Homans. Ze bleef erbij dat ze senator kan blijven.

Terwijl Geybels tekst en uitleg gaf in de televisiestudio vergaderde de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA over haar lot. Ze moest verschijnen voor de commissie, maar liet zich vertegenwoordigen door een tweede advocaat.

Achteraf bleek dat de commissie de partijraad van 9 oktober zal adviseren om de ex-senator uit de partij te zetten. Die beslissing moet met een tweederdemeerderheid genomen worden om Geybels van de ledenlijst te kunnen schrappen.

Rechtbank

Van Bergen had vorige donderdag aangekondigd dat Geybels naar de burgerlijke rechter stapt als de plenaire Senaat beslist dat haar ontslag rechtsgeldig is. Volgens de advocaat werd ze immers gedwongen haar handtekening te zetten onder een document 'dat door de diensten van de Senaatsvoorzitter was opgesteld'.

De advocaat reageerde toen op het bericht dat de juridische dienst van de senaat had vastgesteld dat het ontslag van Geybels rechtsgeldig is. Maar volgens Van Bergen kan die dienst dat niet beoordelen omdat de Senaat betrokken partij is en ze onder het gezag van Senaatsvoorzitter Danny Pieters staat.

De tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA adviseert de partijraad om Kim Geybels uit de partij te zetten. Dat heeft ze maandagavond beslist. Geybels liet zich vertegenwoordigen door een advocaat.Geybels nam eind augustus ontslag als senator nadat ze via haar vriend Bas Luyten in Thailand betrokken was geraakt in een drugszaak. Later eiste ze haar Senaatszetel terug omdat ze naar eigen zeggen door de N-VA onder druk was gezet.Ze herhaalde dat maandagavond in de studio van Terzake (Canvas), waar ze met haar advocaat Filip Van Bergen te gast was.'Dwang'Volgens Geybels werd ze door Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA), fractieleidster Liesbeth Homans en partijvoorzitter Bart De Wever gedwongen om haar ontslagbrief te ondertekenen. Geybels, die spoedarts is, zei dat De Wever ermee dreigde een brief naar het medisch tuchtcollege te sturen met alle roddels over haar in de partij als ze niet onmiddellijk zou tekenen.Van Bergen herhaalde dat een verkozen parlementslid niet tot ontslag kan worden gedwongen. Volgens hem heeft Senaatsvoorzitter Pieters zich aan 'belangenvermenging' bezondigd door de partijbelangen te volgen.PartijraadGeybels was hard voor haar partij en zei dat ze door de N-VA is afgemaakt. De omstreden aanstelling van Luyten tot haar persoonlijke medewerker in de Senaat gebeurde volgens haar met instemming van fractieleidster Liesbeth Homans. Ze bleef erbij dat ze senator kan blijven.Terwijl Geybels tekst en uitleg gaf in de televisiestudio vergaderde de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA over haar lot. Ze moest verschijnen voor de commissie, maar liet zich vertegenwoordigen door een tweede advocaat. Achteraf bleek dat de commissie de partijraad van 9 oktober zal adviseren om de ex-senator uit de partij te zetten. Die beslissing moet met een tweederdemeerderheid genomen worden om Geybels van de ledenlijst te kunnen schrappen. RechtbankVan Bergen had vorige donderdag aangekondigd dat Geybels naar de burgerlijke rechter stapt als de plenaire Senaat beslist dat haar ontslag rechtsgeldig is. Volgens de advocaat werd ze immers gedwongen haar handtekening te zetten onder een document 'dat door de diensten van de Senaatsvoorzitter was opgesteld'.De advocaat reageerde toen op het bericht dat de juridische dienst van de senaat had vastgesteld dat het ontslag van Geybels rechtsgeldig is. Maar volgens Van Bergen kan die dienst dat niet beoordelen omdat de Senaat betrokken partij is en ze onder het gezag van Senaatsvoorzitter Danny Pieters staat.