Meert werd naar eigen zeggen veroordeeld op basis van een dossier waarin zwaar geblunderd werd en gepoogd werd om cruciale elementen te manipuleren. Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gebruikte zijn positief injunctierecht om aan het Hof van Cassatie een herziening te vragen van Meerts veroordeling. Cassatie verklaarde de vraag ontvankelijk en vroeg het hof van beroep in Antwerpen om advies uit te brengen. Dat hof van beroep oordeelde dat de vijf nieuwe verklaringen die Meert voorlegde, geen nieuwe elementen bevatten of niet beslissend genoeg waren om de zaak te herzien. "Het Antwerpse hof kon niet beslissen dat het niet om nieuwe elementen ging", pleitte meester Kris Beirnaert, de advocaat van Filip Meert. "Het hof van cassatie had immers al geoordeeld dat het wel nieuwe elementen waren. Datzelfde Antwerpse hof moest zich voor haar oordeel ook beperken tot de elementen uit het veroordelend arrest en uit het herzieningsverzoek en mocht zelf geen andere elementen aanhalen. Dat heeft het wel gedaan." Cassatie spreekt zich later vandaag uit. (ANA)

Meert werd naar eigen zeggen veroordeeld op basis van een dossier waarin zwaar geblunderd werd en gepoogd werd om cruciale elementen te manipuleren. Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gebruikte zijn positief injunctierecht om aan het Hof van Cassatie een herziening te vragen van Meerts veroordeling. Cassatie verklaarde de vraag ontvankelijk en vroeg het hof van beroep in Antwerpen om advies uit te brengen. Dat hof van beroep oordeelde dat de vijf nieuwe verklaringen die Meert voorlegde, geen nieuwe elementen bevatten of niet beslissend genoeg waren om de zaak te herzien. "Het Antwerpse hof kon niet beslissen dat het niet om nieuwe elementen ging", pleitte meester Kris Beirnaert, de advocaat van Filip Meert. "Het hof van cassatie had immers al geoordeeld dat het wel nieuwe elementen waren. Datzelfde Antwerpse hof moest zich voor haar oordeel ook beperken tot de elementen uit het veroordelend arrest en uit het herzieningsverzoek en mocht zelf geen andere elementen aanhalen. Dat heeft het wel gedaan." Cassatie spreekt zich later vandaag uit. (ANA)