De invoering van de trajectcontrole op het Albertkanaal was aangekondigd voor 1 februari. De bedoeling was om aan zes sluizen - in Genk, Diepenbeek, Hasselt, Kwaadmechelen, Olen en Wijnegem - de aankomsttijd van de schippers te controleren, om op basis daarvan te achterhalen of ze de snelheidslimiet hadden overschreden. Afhankelijk van de diepgang van de boot, bedraagt die maximale snelheid 8 tot 15 kilometer per uur. De Scheepvaart, het Vlaams agentschap dat onder meer instaat voor het beheer van dat kanaal, wilde de trajectcontrole invoeren nadat was vastgesteld dat sommige schepen te snel varen, wat onder andere veiligheidsrisico's met zich meebrengt. "Maar op die aankondiging is reactie gekomen van de betrokken sector", zegt Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. "Op vraag van de minister zijn de sector en De Scheepvaart gaan samenzitten." De maatregel is daardoor voorlopig opgeschort. De Scheepvaart en de Federatie van de Belgische Binnenscheepvaart (FBB) bevestigen die uitleg. De verouderde snelheidsbeperkingen op het kanaal lijken het struikelblok te vormen. "De regelgeving waarop de snelheidslimieten gebaseerd zijn, dateert van 1935", zegt Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van De Scheepvaart. "Maar toen was de situatie nog anders, onder meer omdat het kanaal intussen verbreed is." Er is nu aan het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout gevraagd om te onderzoeken welke maximumsnelheden realistisch zijn. "Als die studie is afgerond gaan we terugkoppelen naar de sector en daarna gaan we een voorstel formuleren", aldus Portugaels. Het is nog niet duidelijk wanneer dat voorstel er zal komen. (Belga)

De invoering van de trajectcontrole op het Albertkanaal was aangekondigd voor 1 februari. De bedoeling was om aan zes sluizen - in Genk, Diepenbeek, Hasselt, Kwaadmechelen, Olen en Wijnegem - de aankomsttijd van de schippers te controleren, om op basis daarvan te achterhalen of ze de snelheidslimiet hadden overschreden. Afhankelijk van de diepgang van de boot, bedraagt die maximale snelheid 8 tot 15 kilometer per uur. De Scheepvaart, het Vlaams agentschap dat onder meer instaat voor het beheer van dat kanaal, wilde de trajectcontrole invoeren nadat was vastgesteld dat sommige schepen te snel varen, wat onder andere veiligheidsrisico's met zich meebrengt. "Maar op die aankondiging is reactie gekomen van de betrokken sector", zegt Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. "Op vraag van de minister zijn de sector en De Scheepvaart gaan samenzitten." De maatregel is daardoor voorlopig opgeschort. De Scheepvaart en de Federatie van de Belgische Binnenscheepvaart (FBB) bevestigen die uitleg. De verouderde snelheidsbeperkingen op het kanaal lijken het struikelblok te vormen. "De regelgeving waarop de snelheidslimieten gebaseerd zijn, dateert van 1935", zegt Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van De Scheepvaart. "Maar toen was de situatie nog anders, onder meer omdat het kanaal intussen verbreed is." Er is nu aan het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout gevraagd om te onderzoeken welke maximumsnelheden realistisch zijn. "Als die studie is afgerond gaan we terugkoppelen naar de sector en daarna gaan we een voorstel formuleren", aldus Portugaels. Het is nog niet duidelijk wanneer dat voorstel er zal komen. (Belga)