"Het gaat om een minimale schatting", gebaseerd op de telling en onderzoek van archieven (van kerk, justitie, gerechtelijke politie en pers) en op de getuigenissen die de commissie heeft ontvangen. Het gaat om minimaal 3.200 pedofielen op een totaal van 115.000 priesters of religieuzen over een periode van 70 jaar. Na tweeënhalf jaar komt de Onafhankelijke Commissie Seksueel Misbruik in de Kerk (Ciase) dinsdag met een rapport met bevindingen. Dat finale rapport zal naar verluidt 2.500 pagina's tellen. Het rapport zal een kwantitatieve inventarisatie geven van het fenomeen, en in het bijzonder het aantal slachtoffers. Het zal de prevalentie van seksueel geweld in de Kerk vergelijken met die in andere instellingen (sportverenigingen, scholen...) en in de familiekring. (Belga)

"Het gaat om een minimale schatting", gebaseerd op de telling en onderzoek van archieven (van kerk, justitie, gerechtelijke politie en pers) en op de getuigenissen die de commissie heeft ontvangen. Het gaat om minimaal 3.200 pedofielen op een totaal van 115.000 priesters of religieuzen over een periode van 70 jaar. Na tweeënhalf jaar komt de Onafhankelijke Commissie Seksueel Misbruik in de Kerk (Ciase) dinsdag met een rapport met bevindingen. Dat finale rapport zal naar verluidt 2.500 pagina's tellen. Het rapport zal een kwantitatieve inventarisatie geven van het fenomeen, en in het bijzonder het aantal slachtoffers. Het zal de prevalentie van seksueel geweld in de Kerk vergelijken met die in andere instellingen (sportverenigingen, scholen...) en in de familiekring. (Belga)