Minister van Begroting Sophie Wilmès heeft vrijdag aangekondigd dat de het ontwerp van begroting 2018 ingediend is bij de Kamer. Het ontwerp van programmawet wacht nog op een goedkeuring in tweede lezing.

Reden daarvoor is de effectentaks, een sleutelmaatregel uit het zomerakkoord. De taks van 0,15 procent zou gelden op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro. Aandelen op naam, niet-beursgenoteerde aandelen en rechtspersonen vallen niet onder de maatregel.

De Raad van State heeft echter ernstige bezwaren op het ontwerp en nodigt de regering zijn tekst beter te motiveren. Zo zou het gelijkheidsprincipe overtreden worden door de uitzonderingen en vraagt de raad zich af of het beoogde doel bereikt is: 'als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van de effecten op naam alles behalve evident. Er kan immers moeilijk worden aangenomen dat wie een aandelenportefeuille op naam aanhoudt waarvan de waarde hoger is dan de vrijstellingsgrens, niet evenzeer als een gegoede burger kan worden beschouwd en de belasting van een dergelijke portefeuille daarom niet evenzeer deel zou moeten uitmaken van een rechtvaardiger fiscaal beleid'.

De effectentaks is een vorm van compensatie voor de meerwaardebelasting waarop CD&V aandrong, maar waarvan Open VLD en N-VA niet wilden weten. Toen het advies van de Raad van State op 11 oktober uitlekte, twitterde Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne meteen dat akkoorden nageleefd moeten worden en dat de taks zoals voorzien moest worden ingevoerd.

Maar CD&V-vicepremier Kris Peeters vond dat men het advies ernstig moest nemen en dat men teksten moet indienen die het onderzoek van de Raad van State doorstaan.

Premier Charles Michel kondigde aan dat de regering zal onderzoeken hoe de opmerkingen van de Raad van State kunnen worden geïntegreerd zonder aan het politieke akkoord te raken. Er hebben reeds een aantal technische vergaderingen plaatsgevonden. Het kernkabinet van zaterdag zou wel eens niet het laatste kunnen zijn.

Minister van Begroting Sophie Wilmès heeft vrijdag aangekondigd dat de het ontwerp van begroting 2018 ingediend is bij de Kamer. Het ontwerp van programmawet wacht nog op een goedkeuring in tweede lezing. Reden daarvoor is de effectentaks, een sleutelmaatregel uit het zomerakkoord. De taks van 0,15 procent zou gelden op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro. Aandelen op naam, niet-beursgenoteerde aandelen en rechtspersonen vallen niet onder de maatregel. De Raad van State heeft echter ernstige bezwaren op het ontwerp en nodigt de regering zijn tekst beter te motiveren. Zo zou het gelijkheidsprincipe overtreden worden door de uitzonderingen en vraagt de raad zich af of het beoogde doel bereikt is: 'als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van de effecten op naam alles behalve evident. Er kan immers moeilijk worden aangenomen dat wie een aandelenportefeuille op naam aanhoudt waarvan de waarde hoger is dan de vrijstellingsgrens, niet evenzeer als een gegoede burger kan worden beschouwd en de belasting van een dergelijke portefeuille daarom niet evenzeer deel zou moeten uitmaken van een rechtvaardiger fiscaal beleid'. De effectentaks is een vorm van compensatie voor de meerwaardebelasting waarop CD&V aandrong, maar waarvan Open VLD en N-VA niet wilden weten. Toen het advies van de Raad van State op 11 oktober uitlekte, twitterde Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne meteen dat akkoorden nageleefd moeten worden en dat de taks zoals voorzien moest worden ingevoerd. Maar CD&V-vicepremier Kris Peeters vond dat men het advies ernstig moest nemen en dat men teksten moet indienen die het onderzoek van de Raad van State doorstaan. Premier Charles Michel kondigde aan dat de regering zal onderzoeken hoe de opmerkingen van de Raad van State kunnen worden geïntegreerd zonder aan het politieke akkoord te raken. Er hebben reeds een aantal technische vergaderingen plaatsgevonden. Het kernkabinet van zaterdag zou wel eens niet het laatste kunnen zijn.