Wie ideologie dood heeft verklaard, is eraan voor de moeite. Er wordt in politiek Vlaanderen dezer dagen duchtig nagedacht over waar het heen moet. Groen deed dat onder het Impuls-vaandel. De christendemocraten vonden in vino veritas op het Innesto-congres, bij Open VLD zette Toekomst de toon: we leven in een fantastische tijd, menen de liberalen. En federale oppositiepartij N-VA gaat met Verandering voor Vooruitgang.

SP.A had in juli al een spraakmakend congres. De teksten van voorzitter Bruno Tobback, het Vlaanderen van Morgen, die in een nieuwe beginselverklaring moeten uitmonden, kregen lof. Die rode opstoot viel volgens sommigen sindsdien echter stil. Wat zou van de voorzitter een blij man maken aan het einde van het congres? 'Dat we uit de discussies lessen kunnen trekken die vanuit vertrouwen en optimisme vertrekken, als antwoord op het wantrouwen. Vandaag is iedereen verdacht. Ondernemers zijn per definitie sjoemelaars, wie zijn werk verliest, heeft dat aan zichzelf te wijten.'

Hoopt u op een nieuw elan voor uw partij?

Bruno Tobback: 'Dat hebben we al sinds het congres in juli. Daarenboven: de verkiezingen liggen nog zes maanden voor ons. Ik heb echt geen zin om nu al verkiezingsaffiches te gaan plakken.'

Toch vinden waarnemers als politicoloog Carl Devos en Wim Vermeersch van SamPol dat de dynamiek een beetje uit uw partij is. Het klinkt zelfs dat SP.A irrelevant dreigt te worden.

Bruno Tobback: 'Dat is onzinnige kritiek. Wij blijven net als de andere regeringspartijen op dezelfde hoogte hangen, na enkele moeilijke regeringsjaren. Waarom er dan net op ons gefocust wordt, is de vraag. Misschien liggen wij hen nader aan het hart. Alleszins is het onze ambitie om beter te doen dan in 2010. (Toen haalde SP.A 15 procent, red.)'

U zegt moeilijke regeringsjaren. Zou een oppositiekuur de SP.A niet helpen om haar ideologisch profiel aan te scherpen?

Bruno Tobback: 'Wie op voorhand zegt dat hij of zij in de oppositie wil, maakt de mensen iets wijs. Je moet wegen op het beleid. En wij doen dat, als ik de frustraties van sommigen zie over wat we al hebben gepresteerd: de discriminatie weggewerkt tussen bedienden en arbeiders met het akkoord over het eenheidsstatuut, de energieprijzen geblokkeerd, er zit een oplossing voor de bankenhervorming aan te komen...'

Misschien is dat allemaal niet genoeg voor de mensen die niet meer op SP.A stemmen?

Bruno Tobback: 'Met 15 procent kan je ook maar zoveel doen. Wie wil dat SP.A meer doet, moet vooral op ons stemmen.'

Legt u die mensen dan eens uit waarom ze voor uw socialisten moeten stemmen.

Bruno Tobback: 'Omdat er geen enkele andere partij is uitgaat van vertrouwen.'

Ook Open VLD niet, die zegt dat we in een fantastische tijd leven?

Bruno Tobback: 'Neen, want dat is niet waar. Hebt u laatst nog gesproken met werknemers of zelfstandigen?'

Die zijn inderdaad niet meteen vrolijk. Maar toch predikt u het vertrouwen?

Bruno Tobback: 'Ja, in die zin dat we moeten ophouden met het wantrouwen jegens elkaar op te kloppen. Niet elke bedrijfsleider is een sjoemelaar, niet elke werkloze is een luiaard. We moeten stoppen met constant mekaars rekening te maken.'

Hoe wil u dat ideaal concreet vertalen? Hoe wint u het vertrouwen terug?

Bruno Tobback: 'Door transparant te zijn over de doelen en de middelen van de overheid. Neem de kinderbijslag: vandaag zijn er verschillende vakjes voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. Schaf die af, geef iedereen evenveel en communiceer duidelijk over sociale correcties. Leg uit waarom iemand meer krijgt. Het huidige systeem is 40 jaar oud en gericht op het krijgen van veel kinderen. Maar ook wie maar een of twee kinderen heeft, moet meetellen. Het systeem moet ook werken voor eenoudergezinnen.'

Over transparantie gesproken: wordt de Electrawinds-heisa rond uw sterkhouder in de federale regering, vicepremier Johan Vande Lanotte, niet gevaarlijk voor uw partij?

Bruno Tobback: 'Neen, want ik ben er van overtuigd dat geen enkele beschuldiging zal standhouden. In de roddelfabriek wordt elke roddel breed uitgesmeerd en moet iemand bewijzen waarom leugens niet waar zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat Johan zwart op wit zal aantonen dat die beschuldigingen onzin zijn. Als Jean-Marie Dedecker zegt dat er misschien juridisch niets mis is, maar dat de zaak niet koosjer is, dan moet hij mij uitleggen wat koosjer dan wel betekent. Het is juist of niet juist. Johan is bezig met zijn stad en met groene energie. Zaken die in ons partijprogramma staan. Ik kan mij inbeelden dat Dedecker dat ook niet koosjer vindt. Maar daar lig ik niet wakker van.

Ik maak mij eerder zorgen over de impact op de politiek in het algemeen. Dit speelt de politici van het wantrouwen in de kaart en maakt het voor anderen moeilijk. Hoe dan ook ben ik er oprecht van overtuigd dat de mensen het negativisme beu zijn, de idee dat er geen positief alternatief is.'

Wie ideologie dood heeft verklaard, is eraan voor de moeite. Er wordt in politiek Vlaanderen dezer dagen duchtig nagedacht over waar het heen moet. Groen deed dat onder het Impuls-vaandel. De christendemocraten vonden in vino veritas op het Innesto-congres, bij Open VLD zette Toekomst de toon: we leven in een fantastische tijd, menen de liberalen. En federale oppositiepartij N-VA gaat met Verandering voor Vooruitgang. SP.A had in juli al een spraakmakend congres. De teksten van voorzitter Bruno Tobback, het Vlaanderen van Morgen, die in een nieuwe beginselverklaring moeten uitmonden, kregen lof. Die rode opstoot viel volgens sommigen sindsdien echter stil. Wat zou van de voorzitter een blij man maken aan het einde van het congres? 'Dat we uit de discussies lessen kunnen trekken die vanuit vertrouwen en optimisme vertrekken, als antwoord op het wantrouwen. Vandaag is iedereen verdacht. Ondernemers zijn per definitie sjoemelaars, wie zijn werk verliest, heeft dat aan zichzelf te wijten.'Hoopt u op een nieuw elan voor uw partij?Bruno Tobback: 'Dat hebben we al sinds het congres in juli. Daarenboven: de verkiezingen liggen nog zes maanden voor ons. Ik heb echt geen zin om nu al verkiezingsaffiches te gaan plakken.'Toch vinden waarnemers als politicoloog Carl Devos en Wim Vermeersch van SamPol dat de dynamiek een beetje uit uw partij is. Het klinkt zelfs dat SP.A irrelevant dreigt te worden.Bruno Tobback: 'Dat is onzinnige kritiek. Wij blijven net als de andere regeringspartijen op dezelfde hoogte hangen, na enkele moeilijke regeringsjaren. Waarom er dan net op ons gefocust wordt, is de vraag. Misschien liggen wij hen nader aan het hart. Alleszins is het onze ambitie om beter te doen dan in 2010. (Toen haalde SP.A 15 procent, red.)'U zegt moeilijke regeringsjaren. Zou een oppositiekuur de SP.A niet helpen om haar ideologisch profiel aan te scherpen? Bruno Tobback: 'Wie op voorhand zegt dat hij of zij in de oppositie wil, maakt de mensen iets wijs. Je moet wegen op het beleid. En wij doen dat, als ik de frustraties van sommigen zie over wat we al hebben gepresteerd: de discriminatie weggewerkt tussen bedienden en arbeiders met het akkoord over het eenheidsstatuut, de energieprijzen geblokkeerd, er zit een oplossing voor de bankenhervorming aan te komen...' Misschien is dat allemaal niet genoeg voor de mensen die niet meer op SP.A stemmen?Bruno Tobback: 'Met 15 procent kan je ook maar zoveel doen. Wie wil dat SP.A meer doet, moet vooral op ons stemmen.'Legt u die mensen dan eens uit waarom ze voor uw socialisten moeten stemmen.Bruno Tobback: 'Omdat er geen enkele andere partij is uitgaat van vertrouwen.'Ook Open VLD niet, die zegt dat we in een fantastische tijd leven?Bruno Tobback: 'Neen, want dat is niet waar. Hebt u laatst nog gesproken met werknemers of zelfstandigen?'Die zijn inderdaad niet meteen vrolijk. Maar toch predikt u het vertrouwen?Bruno Tobback: 'Ja, in die zin dat we moeten ophouden met het wantrouwen jegens elkaar op te kloppen. Niet elke bedrijfsleider is een sjoemelaar, niet elke werkloze is een luiaard. We moeten stoppen met constant mekaars rekening te maken.'Hoe wil u dat ideaal concreet vertalen? Hoe wint u het vertrouwen terug?Bruno Tobback: 'Door transparant te zijn over de doelen en de middelen van de overheid. Neem de kinderbijslag: vandaag zijn er verschillende vakjes voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. Schaf die af, geef iedereen evenveel en communiceer duidelijk over sociale correcties. Leg uit waarom iemand meer krijgt. Het huidige systeem is 40 jaar oud en gericht op het krijgen van veel kinderen. Maar ook wie maar een of twee kinderen heeft, moet meetellen. Het systeem moet ook werken voor eenoudergezinnen.' Over transparantie gesproken: wordt de Electrawinds-heisa rond uw sterkhouder in de federale regering, vicepremier Johan Vande Lanotte, niet gevaarlijk voor uw partij?Bruno Tobback: 'Neen, want ik ben er van overtuigd dat geen enkele beschuldiging zal standhouden. In de roddelfabriek wordt elke roddel breed uitgesmeerd en moet iemand bewijzen waarom leugens niet waar zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat Johan zwart op wit zal aantonen dat die beschuldigingen onzin zijn. Als Jean-Marie Dedecker zegt dat er misschien juridisch niets mis is, maar dat de zaak niet koosjer is, dan moet hij mij uitleggen wat koosjer dan wel betekent. Het is juist of niet juist. Johan is bezig met zijn stad en met groene energie. Zaken die in ons partijprogramma staan. Ik kan mij inbeelden dat Dedecker dat ook niet koosjer vindt. Maar daar lig ik niet wakker van.Ik maak mij eerder zorgen over de impact op de politiek in het algemeen. Dit speelt de politici van het wantrouwen in de kaart en maakt het voor anderen moeilijk. Hoe dan ook ben ik er oprecht van overtuigd dat de mensen het negativisme beu zijn, de idee dat er geen positief alternatief is.'