Sp.a-voorzitter Tobback blijft bij zijn kritiek op het Machelse shoppingproject. Dat Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten binnen de regering haar kritiek op de beslissing van collega-minister Joke Schauvliege heeft moeten inslikken, is volgens Tobback geen tegenstrijdigheid. "Ik betreur de beslissing rond de milieuvergunning. Maar goed, de beslissing is genomen. Het is nu geen zaak van de Vlaamse regering meer. Het is nu aan de Raad van State om zich uit te spreken over de vergunning. En ik hoop dat de beslissing wordt vernietigd", aldus Tobback. Zit de sp.a nu niet met een vertrouwensprobleem in de regering? "Dat is een discussie die men in de schoot van de Vlaamse regering moet voeren?", aldus Tobback. De sp.a-voorzitter reageert ook laconiek op kritiek van de Vlaamse regering op Louis Tobback. De Leuvense sp.a-burgemeester had gesproken van "belangenvermenging" en van een "niet-koosjer" dossier. Die woorden werden vrijdag door de voltallige regering, dus ook door de sp.a, bestempeld als "onaanvaarbare insinuaties". "Ach, ik vind het niet meer dan logisch dat de Vlaamse regering beslissingen neemt die koosjer zijn en zonder belangenvermenging tot stand zijn gekomen. Trouwens, de Vlaamse minister-president en de Leuvense burgemeester zijn groter dan mij, ik stel voor dat ze het onder mekaar oplossen", besluit Tobback. (KAV)

Sp.a-voorzitter Tobback blijft bij zijn kritiek op het Machelse shoppingproject. Dat Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten binnen de regering haar kritiek op de beslissing van collega-minister Joke Schauvliege heeft moeten inslikken, is volgens Tobback geen tegenstrijdigheid. "Ik betreur de beslissing rond de milieuvergunning. Maar goed, de beslissing is genomen. Het is nu geen zaak van de Vlaamse regering meer. Het is nu aan de Raad van State om zich uit te spreken over de vergunning. En ik hoop dat de beslissing wordt vernietigd", aldus Tobback. Zit de sp.a nu niet met een vertrouwensprobleem in de regering? "Dat is een discussie die men in de schoot van de Vlaamse regering moet voeren?", aldus Tobback. De sp.a-voorzitter reageert ook laconiek op kritiek van de Vlaamse regering op Louis Tobback. De Leuvense sp.a-burgemeester had gesproken van "belangenvermenging" en van een "niet-koosjer" dossier. Die woorden werden vrijdag door de voltallige regering, dus ook door de sp.a, bestempeld als "onaanvaarbare insinuaties". "Ach, ik vind het niet meer dan logisch dat de Vlaamse regering beslissingen neemt die koosjer zijn en zonder belangenvermenging tot stand zijn gekomen. Trouwens, de Vlaamse minister-president en de Leuvense burgemeester zijn groter dan mij, ik stel voor dat ze het onder mekaar oplossen", besluit Tobback. (KAV)