1. Aanvaardt u die uitgestoken hand?
...

1. Aanvaardt u die uitgestoken hand? Theo Francken: Praten kan nooit kwaad. Ik moet Sammy Mahdi trouwens nog mijn twee boeken over migratie overhandigen. Ze liggen klaar voor de eerste commissievergadering, ik heb ze al gesigneerd. 2. Het nieuwe asiel- en migratiebeleid wordt geen breuk met het verleden. Stemt dat u tevreden? Francken: Mahdi schermt met goede bedoelingen. De terugkeercijfers moeten omhoog, de asielprocedure moet sneller en efficiënter. Maar wat ik in het regeerakkoord lees, maakt me sceptisch. Terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen zonder papieren wordt nog moeilijker. Procedures worden nog complexer, en wie een paar jaar in de illegaliteit onderduikt, wordt beloond met een verblijfsstatuut. 3. Waarop steunt die scepsis? Francken: Niemand sluit voor zijn plezier minderjarigen op in gesloten centra, maar het is wel noodzakelijk voor een kordaat terugkeerbeleid. Die praktijk verbieden zal zelfs een aanzuigeffect hebben. Er komt ook een extra bemiddelingsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Geen goed idee als je aanvragen sneller wilt afhandelen. Wie illegaal naar Europa reist, zou hier geen toegang mogen krijgen tot de asielprocedure. Mahdi verwerpt dat paradigma, nochtans een aanbeveling van het recente rapport van de commissie-Bossuyt, die zich over het terugkeerbeleid gebogen heeft. Het is bizar dat het regeerakkoord daar met geen woord over rept, zeker als je weet dat het rapport-Bossuyt onder meer door Mahdi's partij werd besteld. 4. Mahdi heeft al nieuwe gesloten centra aangekondigd. Dat klinkt toch kordaat? Francken: Dat is gewoon een herneming van het Masterplan Gesloten Centra dat ik zelf nog als staatssecretaris heb gelanceerd. 5. Is Sammy Mahdi in uw ogen een centrumrechtse politicus, zoals hij zelf beweert? Francken: Misschien, maar waarom heeft hij dan Nicole De Moor als kabinetschef gekozen? Die heb ik leren kennen toen ze zich als kabinetsmedewerker van vicepremier Kris Peeters met hand en tand verzette tegen iedere verstrenging van het asielbeleid.