Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block verstrengt de asielprocedure, maakte ze afgelopen weekend bekend. Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken - haar administraties - geven asielzoekers die de Europese Dublinverordening niet hebben gevolgd, geen opvang meer. De verordening bepaalt dat het Europese land waar een asielzoeker in kwestie is aangekomen, bevoegd is voor de asielaanvraag, maar in ons land verblijven asielzoekers die elders zijn aangekomen of zelfs al erkend zijn. Die beslissing is echter niet wettelijk, reageert Vluchtelingenwerk Vlaanderen vandaag.

Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure, klinkt het. N-VA-Kamerlid Theo Francken is het daar mee eens, al trekt hij een heel andere conclusie. 'Deze crisis krijg je niet meer opgelost met gewone maatregelen. Maggie heeft groot gelijk dat ze de misbruiken niet meer tolereert', tweet hij. 'Er zitten te veel ruimhartigheden in het huidige asielsysteem die al te vaak leiden tot misbruik.' De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil deze week nog een wetsvoorstel indienen om de opvangwet aan te passen.

'Geen wettelijke basis'

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de beslissing van De Block 'in strijd met het recht op opvang' en is er 'geen wettelijke basis' voor. 'Fedasil, de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, mag enkel in de wettelijk omschreven gevallen de opvang beperken. Voor de groepen die minister De Block nu wil uitsluiten is er geen wettelijke basis', zegt woordvoerster Eef Heyligen.

'Een regering die een zelfgecreëerde opvangcrisis probeert op te lossen door doelbewust asielzoekers op straat aan hun lot over te laten is moreel laakbaar en handelt in strijd met het Belgisch en Europees recht', meent Heyligen.

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn er andere, 'menselijke' oplossingen om de opvangcrisis aan te pakken, gaande van een flexibel opvangmodel (dat rekening houdt met de fluctuerende aankomst van asielzoekers) tot snelle en kwalitatieve asielprocedures en extra middelen voor de asielinstanties.

Ook de Franstalige vluchtelingenorganisatie CIRé is misnoegd om de maatregelen van minister De Block. Asielzoekers worden 'foutief voorgesteld als misbruikers van de asielprocedure', klinkt het. 'Deze mensen zijn geen fraudeurs, noch misbruikers. Ze hebben het recht om asiel te vragen in België en dus om in het Belgische Fedasil-netwerk opgevangen te worden', meent CIRé.

'Enkel misbruikers geviseerd'

De Block is ervan overtuigd dat de maatregelen wel degelijk wettig zijn, laat ze weten. 'In tegenstelling tot de quota (een limiet van 50 asielaanvragen per dag die door voorganger Theo Francken was ingesteld maar door de Raad van State is geschorst, red.) stoppen de registratie en behandeling van asielaanvraag niet', zegt de minister. 'Enkel de misbruikers worden geviseerd.' Bovendien zal Fedasil telkens op individuele basis oordelen en rekening houden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen, aldus De Block.

'Wie geconfronteerd wordt met nieuwe vormen van misbruik van de procedure moet ook nieuwe oplossingen durven aanreiken. Dat is beleid. Geen dure woorden maar daden', benadrukt de minister nog. 'We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft. Maar we moeten wel hard optreden tegen wie er probeert misbruik van te maken, wie wel al een opvangmogelijkeid heeft.'

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block verstrengt de asielprocedure, maakte ze afgelopen weekend bekend. Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken - haar administraties - geven asielzoekers die de Europese Dublinverordening niet hebben gevolgd, geen opvang meer. De verordening bepaalt dat het Europese land waar een asielzoeker in kwestie is aangekomen, bevoegd is voor de asielaanvraag, maar in ons land verblijven asielzoekers die elders zijn aangekomen of zelfs al erkend zijn. Die beslissing is echter niet wettelijk, reageert Vluchtelingenwerk Vlaanderen vandaag. Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure, klinkt het. N-VA-Kamerlid Theo Francken is het daar mee eens, al trekt hij een heel andere conclusie. 'Deze crisis krijg je niet meer opgelost met gewone maatregelen. Maggie heeft groot gelijk dat ze de misbruiken niet meer tolereert', tweet hij. 'Er zitten te veel ruimhartigheden in het huidige asielsysteem die al te vaak leiden tot misbruik.' De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil deze week nog een wetsvoorstel indienen om de opvangwet aan te passen.'Geen wettelijke basis'Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de beslissing van De Block 'in strijd met het recht op opvang' en is er 'geen wettelijke basis' voor. 'Fedasil, de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, mag enkel in de wettelijk omschreven gevallen de opvang beperken. Voor de groepen die minister De Block nu wil uitsluiten is er geen wettelijke basis', zegt woordvoerster Eef Heyligen. 'Een regering die een zelfgecreëerde opvangcrisis probeert op te lossen door doelbewust asielzoekers op straat aan hun lot over te laten is moreel laakbaar en handelt in strijd met het Belgisch en Europees recht', meent Heyligen. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn er andere, 'menselijke' oplossingen om de opvangcrisis aan te pakken, gaande van een flexibel opvangmodel (dat rekening houdt met de fluctuerende aankomst van asielzoekers) tot snelle en kwalitatieve asielprocedures en extra middelen voor de asielinstanties.Ook de Franstalige vluchtelingenorganisatie CIRé is misnoegd om de maatregelen van minister De Block. Asielzoekers worden 'foutief voorgesteld als misbruikers van de asielprocedure', klinkt het. 'Deze mensen zijn geen fraudeurs, noch misbruikers. Ze hebben het recht om asiel te vragen in België en dus om in het Belgische Fedasil-netwerk opgevangen te worden', meent CIRé.'Enkel misbruikers geviseerd'De Block is ervan overtuigd dat de maatregelen wel degelijk wettig zijn, laat ze weten. 'In tegenstelling tot de quota (een limiet van 50 asielaanvragen per dag die door voorganger Theo Francken was ingesteld maar door de Raad van State is geschorst, red.) stoppen de registratie en behandeling van asielaanvraag niet', zegt de minister. 'Enkel de misbruikers worden geviseerd.' Bovendien zal Fedasil telkens op individuele basis oordelen en rekening houden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen, aldus De Block. 'Wie geconfronteerd wordt met nieuwe vormen van misbruik van de procedure moet ook nieuwe oplossingen durven aanreiken. Dat is beleid. Geen dure woorden maar daden', benadrukt de minister nog. 'We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft. Maar we moeten wel hard optreden tegen wie er probeert misbruik van te maken, wie wel al een opvangmogelijkeid heeft.'