Opvallend is dat veel meer mannen contact zochten met Tele-Onthaal. De gesprekken naar aanleiding van "Leaving Neverland" werden voor 45 pct door mannen gevoerd. Pots wijst erop dat over heel 2018 mannen 25 pct van de gesprekken over slachtofferbeleving voerden. Ruim drie kwart van de mensen die contact zochten, was ouder dan 50 jaar. Bijna de helft van de bellers (44 pct) is niet in begeleiding, 15 pct is het nu niet meer maar vroeger wel. De resterende 41 pct is nu wel in begeleiding. Een ander opvallend cijfer is dat bijna drie kwart (73 pct) van de personen die na het zien van de docu belde naar of chatte met Tele-Onthaal, dat voor het eerst deed. Van alle gesprekken in 2018 was 41 pct door een "nieuwe oproeper". "Het anonimiteitsprincipe van Tele-Onthaal maakt de drempel voor oproepers zeer laag: het creëert een ruimte van veiligheid waardoor mensen uiterst moeilijke thema's zoals misbruik durven bespreken", aldus Pots. De oproepers vertelden aan Tele-Onthaal over hun eigen verhaal van seksueel misbruik, vaak ook uit een ver verleden en door bekenden. Vrij uitzonderlijk is dat een kleine minderheid aan oproepers daders van seksueel misbruik waren. (Belga)

Opvallend is dat veel meer mannen contact zochten met Tele-Onthaal. De gesprekken naar aanleiding van "Leaving Neverland" werden voor 45 pct door mannen gevoerd. Pots wijst erop dat over heel 2018 mannen 25 pct van de gesprekken over slachtofferbeleving voerden. Ruim drie kwart van de mensen die contact zochten, was ouder dan 50 jaar. Bijna de helft van de bellers (44 pct) is niet in begeleiding, 15 pct is het nu niet meer maar vroeger wel. De resterende 41 pct is nu wel in begeleiding. Een ander opvallend cijfer is dat bijna drie kwart (73 pct) van de personen die na het zien van de docu belde naar of chatte met Tele-Onthaal, dat voor het eerst deed. Van alle gesprekken in 2018 was 41 pct door een "nieuwe oproeper". "Het anonimiteitsprincipe van Tele-Onthaal maakt de drempel voor oproepers zeer laag: het creëert een ruimte van veiligheid waardoor mensen uiterst moeilijke thema's zoals misbruik durven bespreken", aldus Pots. De oproepers vertelden aan Tele-Onthaal over hun eigen verhaal van seksueel misbruik, vaak ook uit een ver verleden en door bekenden. Vrij uitzonderlijk is dat een kleine minderheid aan oproepers daders van seksueel misbruik waren. (Belga)