De VRT had een transformatieplan opgesteld in de veronderstelling dat hij geconfronteerd werd met een jaarlijkse besparing van 25 miljoen euro. Daardoor zouden op vijf jaar tijd 286 mensen afvloeien en niet-kerntaken worden uitbesteed. Probleem is dat de Vlaamse regering minder dan de openbare omroep had gehoopt tussenkomt bij enerzijds de herstructureringskost en anderzijds de vergrijzingskosten.

"Het is geen algemene regel binnen de Vlaamse overheid dat de kost van de vergrijzing wordt bijgepast", reageerde minister Sven Gatz in De Ochtend op Radio 1. Hij had de VRT amper een week geleden nog bedankt voor het transformatieplan. "Ik dank de VRT nog steeds voor dat plan. Het was een degelijk plan waarover lang is nagedacht. Het was echter een wens met een aantal financiële verzuchtingen en die kan de Vlaamse regering momenteel niet invullen", luidde het.

Zijn partijgenoot Annemie Turtelboom wijst op de extra middelen die de regering vrijmaakt voor de herstructurering. Het is nu de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om de transformatie mogelijk te maken, zegt de Begrotingsminister. "Wij moeten ook vaak onze plannen bijstellen", aldus Turtelboom. "Als je iedereen altijd zijn wishlist geeft, dan zal je nooit een begroting hebben die ruimte kan maken voor nieuw beleid".

"Hoe moeilijk het ook is", toch nodigt Gatz de directie en raad van bestuur van de VRT uit "het stof even te laten vallen" en dan een nieuw plan uit te dokteren, binnen de budgettaire mogelijkheden". De budgettaire middelen lijken evenwel niet onderhandelbaar. "De middelen liggen vast. Dat mag duidelijk zijn".

De Mediaminister merkt op dat - na een transformatie en de daaraan gekoppelde afvloeiingen - nog steeds een kleine 2.000 mensen aan de Reyerslaan werken "die de openbare omroep een ziel en een toekomst kunnen geven". Voor Gatz is het belangrijk dat de VRT zijn klassieke rol kan blijven spelen. In de filosofie van de Vlaamse regering is de omroep "geen doel op zich, maar een middel om het Vlaams medialandschap te versterken", zodat het "in een internationale context overeind kan blijven". (Belga/JH)

De VRT had een transformatieplan opgesteld in de veronderstelling dat hij geconfronteerd werd met een jaarlijkse besparing van 25 miljoen euro. Daardoor zouden op vijf jaar tijd 286 mensen afvloeien en niet-kerntaken worden uitbesteed. Probleem is dat de Vlaamse regering minder dan de openbare omroep had gehoopt tussenkomt bij enerzijds de herstructureringskost en anderzijds de vergrijzingskosten. "Het is geen algemene regel binnen de Vlaamse overheid dat de kost van de vergrijzing wordt bijgepast", reageerde minister Sven Gatz in De Ochtend op Radio 1. Hij had de VRT amper een week geleden nog bedankt voor het transformatieplan. "Ik dank de VRT nog steeds voor dat plan. Het was een degelijk plan waarover lang is nagedacht. Het was echter een wens met een aantal financiële verzuchtingen en die kan de Vlaamse regering momenteel niet invullen", luidde het. Zijn partijgenoot Annemie Turtelboom wijst op de extra middelen die de regering vrijmaakt voor de herstructurering. Het is nu de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om de transformatie mogelijk te maken, zegt de Begrotingsminister. "Wij moeten ook vaak onze plannen bijstellen", aldus Turtelboom. "Als je iedereen altijd zijn wishlist geeft, dan zal je nooit een begroting hebben die ruimte kan maken voor nieuw beleid". "Hoe moeilijk het ook is", toch nodigt Gatz de directie en raad van bestuur van de VRT uit "het stof even te laten vallen" en dan een nieuw plan uit te dokteren, binnen de budgettaire mogelijkheden". De budgettaire middelen lijken evenwel niet onderhandelbaar. "De middelen liggen vast. Dat mag duidelijk zijn". De Mediaminister merkt op dat - na een transformatie en de daaraan gekoppelde afvloeiingen - nog steeds een kleine 2.000 mensen aan de Reyerslaan werken "die de openbare omroep een ziel en een toekomst kunnen geven". Voor Gatz is het belangrijk dat de VRT zijn klassieke rol kan blijven spelen. In de filosofie van de Vlaamse regering is de omroep "geen doel op zich, maar een middel om het Vlaams medialandschap te versterken", zodat het "in een internationale context overeind kan blijven". (Belga/JH)