Sudan-rapport: federale regering wil 'kordaat en menselijk' migratiebeleid voortzetten

09/02/18 om 17:59 - Bijgewerkt om 17:58

Bron: Belga

De regering neemt de aanbeveling om het onderzoek naar de nood aan bescherming te verdiepen, ter harte.

Sudan-rapport: federale regering wil 'kordaat en menselijk' migratiebeleid voortzetten

© Belga

De federale regering wil haar "kordaat en menselijk" migratiebeleid voortzetten, maar zal rekening houden met de aanbevelingen van het Sudan-rapport. Dat heeft premier Charles Michel vrijdagnamiddag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Hij kondigde ook een evaluatiecommissie aan die het terugkeerbeleid onder de loep neemt.

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen Dirk Van den Bulck gaf in de Kamercomissie uitleg bij het rapport dat zijn dienst aan de regering heeft overgemaakt over de repatriëring van een tiental Sudanezen en een aantal getuigenissen over folteringen of mishandelingen na hun terugkeer. Dat er voor die repatriëringen een beroep is gedaan op een identificatiemissie van het Sudanese regime - met een zeer slechte naam op het vlak van mensenrechten - had al voor discussie gezorgd.

Van den Bulck zei dat zo'n missie 'op zich niet problematisch' moet zijn op voorwaarde dat er voldoende voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd. Zo moet er vooraf voor elk van de betrokken Sudanezen voldoende onderzocht worden of ze nood hebben aan bescherming. Die voorzichtigheid is ook nodig voor mensen die geen asiel aanvragen, maar dreigen uitgewezen te worden, zeker naar een land als Sudan. De redenering dat het weigeren om asiel aan te vragen een teken is dat de betrokkenen geen risico lopen, is volgens Van den Bulck 'zeer betwistbaar'.

De regering neemt de aanbeveling om het onderzoek naar de nood aan bescherming te verdiepen, ter harte. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal de modaliteiten daarrond uitwerken en voorleggen aan de regering.

Premier Michel kondigde ook aan dat er voor minstens twee jaar een evaluatiecommissie rond terugkeer en uitwijzingen op poten zal gezet worden. In die commissie zal een professor zetelen, samen met mensen van de federale politie, de algemene inspectie van de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS, Fedasil en pilotenverenigingen. De commissie zal na een jaar een tussentijds rapport afleveren.

Onze partners