De vaststelling dat een aantal knelpunten in de vier politiezones gelijk loopt, deed de vraag rijzen of de basispolitiezorg niet beter zou verzekerd kunnen worden indien de vier politiezones zouden fuseren tot één zone. Capaciteitsproblemen en een alsmaar toenemende werkdruk maken in de praktijk dat de zones momenteel vaak 'op hun tandvlees' zitten bij het uitvoeren van de basispolitiezorg. De centrale onderzoeksvraag - die dus positief beantwoord werd - luidde: "is het haalbaar, doelmatig en doeltreffend om de politiekorpsen van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw te fusioneren, met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere basispolitiezorg in deze vier gemeenten". Het is nu aan de betrokken gemeentebesturen om te beslissen of er daadwerkelijk een fusie komt. De lokale politie Halle kon overigens een positief jaarverslag voorleggen. Het aantal geregistreerde gerechtelijke feiten in Halle daalde in 2012 van 2.765 tot 2.676. Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit nam af van 187 tot 184, het aantal gevallen van vandalisme en vernielingen van 457 tot 373, het aantal diefstallen in handelszaken van 240 tot 238 en het aantal diefstallen aan/uit voertuigen van 224 tot 214. Enige wanklank is de stijging van het aantal diefstallen in woningen van 231 tot 270. (Belga)

De vaststelling dat een aantal knelpunten in de vier politiezones gelijk loopt, deed de vraag rijzen of de basispolitiezorg niet beter zou verzekerd kunnen worden indien de vier politiezones zouden fuseren tot één zone. Capaciteitsproblemen en een alsmaar toenemende werkdruk maken in de praktijk dat de zones momenteel vaak 'op hun tandvlees' zitten bij het uitvoeren van de basispolitiezorg. De centrale onderzoeksvraag - die dus positief beantwoord werd - luidde: "is het haalbaar, doelmatig en doeltreffend om de politiekorpsen van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw te fusioneren, met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere basispolitiezorg in deze vier gemeenten". Het is nu aan de betrokken gemeentebesturen om te beslissen of er daadwerkelijk een fusie komt. De lokale politie Halle kon overigens een positief jaarverslag voorleggen. Het aantal geregistreerde gerechtelijke feiten in Halle daalde in 2012 van 2.765 tot 2.676. Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit nam af van 187 tot 184, het aantal gevallen van vandalisme en vernielingen van 457 tot 373, het aantal diefstallen in handelszaken van 240 tot 238 en het aantal diefstallen aan/uit voertuigen van 224 tot 214. Enige wanklank is de stijging van het aantal diefstallen in woningen van 231 tot 270. (Belga)