Volgens Johan Delmulle beschikken het openbaar ministerie en de politiediensten met de recentste en op til zijnde aanpassingen aan het Strafwetboek over voldoende materiële strafwetten om de strijd met het terrorisme aan te gaan.

Op het vlak van het formele strafrecht, de procedures en de onderzoeksmethodes is de procureur-generaal wel vragende partij voor bijkomende middelen. Zo pleit hij voor uitbreiding van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur, en zelfs tot 72 uur voor terroristische misdrijven. 'Dat zou een efficiëntere tussenkomst van politie en justitie mogelijk maken.'

Meldingsplicht

Delmulle vind ook dat de procureur in het kader van een strafonderzoek de noodzakelijke administratieve inlichtingen moet kunnen opvorderen van de instellingen van sociale zekerheid, bijvoorbeeld de financiële uitkeringen waarvan een Belgische Foreign Terrorist Fighter bij een OCMW of RVA geniet. 'Evenzo zouden personeelsleden van deze instellingen een wettelijke meldingsplicht moeten hebben om bepaalde inbreuken op het Sociaal Strafwetboek te melden.'

Johan Delmulle, Belga Image
Johan Delmulle © Belga Image

De procureur-generaal is er dan weer geen voorstander van om mensen preventief op te sluiten zonder dat zij verdacht worden van enig strafbaar feit. 'Essentiëler is te beschikken over een goede informatiepositie in de strijd tegen het terrorisme. Juist daaraan zou nog verder aandacht kunnen besteed worden. De ervaring leert dat terroristen contra-strategieën gebruiken en gebruik maken van de meest geavanceerde technologische en communicatiemiddelen, zodat de klassieke onderzoeksmaatregelen zoals telefoon- en internetinterceptie wel nuttig zijn maar niet langer volstaan.'

Burgerinfiltranten

De hoge Brusselse magistraat wil dan ook dat er meer middelen naar de informantenwerking gaan en er vooral werk gemaakt worden van burgerinfiltranten. Volgens Delmulle is het immers zeer moeilijk om politieagenten te laten infiltreren in het zeer gesloten en achterdochtige terroristische milieu en is een dergelijke politie-infiltratie vaak te tijdrovend.

Informanten kunnen nu vanuit het criminele milieu al informatie aanleveren maar in de terrorisme-problematiek is ook die methode onvoldoende, vindt de procureur-generaal: 'Een burgerinfiltrant zou moeten kunnen optreden onder een fictieve identiteit, een actievere rol spelen dan het louter passief verzamelen van informatie en gegevens en een directe en actieve bijstand leveren aan de opsporing.'

'Hij zou in welbepaalde omstandigheden welbepaalde strafbare feiten moeten kunnen plegen om zijn informatiepositie te behouden, maar ook om het welslagen van zijn opdracht of de veiligheid van personen te verzekeren.'

Johan Delmulle, Belga Image
Johan Delmulle © Belga Image

'Ook zou hij in een onbekend terroristisch milieu moeten kunnen worden ingebracht en gestuurd moeten kunnen worden, waar de informant nu voorafgaande nauwe banden moet hebben met het criminele milieu. Uiteraard zou bij de federale politie en het openbaar ministerie een sluitend controlesysteem moeten worden in plaats gesteld.'

Spijtoptanten

Tot slot vindt Delmulle ook dat er werk moet gemaakt worden van een regeling voor spijtoptanten. 'Het zou mogelijk moeten zijn om mensen die zelf betrokken waren bij het plegen van bepaalde feiten, die bijvoorbeeld deel uitgemaakt hebben van een terroristische groep, en vervolgd worden maar die in de loop van de procedure willen meewerken door nuttige informatie te geven, bewijzen te helpen verzamelen, een lagere straf te geven of andere voordelen te gunnen. Het parlement kan daarvoor putten uit al het voorbereidende werk dat de voorbije jaren al over dit onderwerp is gebeurd.'

'Ik wil wel dubbel onderlijnen dat evenveel en eigenlijk meer heil moet worden verwacht van maatregelen ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot gewelddadig extremisme of terrorisme, wat evenwel niet de verantwoordelijkheid is van justitie', besluit de procureur-generaal. (Belga/KVDA)

Volgens Johan Delmulle beschikken het openbaar ministerie en de politiediensten met de recentste en op til zijnde aanpassingen aan het Strafwetboek over voldoende materiële strafwetten om de strijd met het terrorisme aan te gaan. Op het vlak van het formele strafrecht, de procedures en de onderzoeksmethodes is de procureur-generaal wel vragende partij voor bijkomende middelen. Zo pleit hij voor uitbreiding van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur, en zelfs tot 72 uur voor terroristische misdrijven. 'Dat zou een efficiëntere tussenkomst van politie en justitie mogelijk maken.'Delmulle vind ook dat de procureur in het kader van een strafonderzoek de noodzakelijke administratieve inlichtingen moet kunnen opvorderen van de instellingen van sociale zekerheid, bijvoorbeeld de financiële uitkeringen waarvan een Belgische Foreign Terrorist Fighter bij een OCMW of RVA geniet. 'Evenzo zouden personeelsleden van deze instellingen een wettelijke meldingsplicht moeten hebben om bepaalde inbreuken op het Sociaal Strafwetboek te melden.' De procureur-generaal is er dan weer geen voorstander van om mensen preventief op te sluiten zonder dat zij verdacht worden van enig strafbaar feit. 'Essentiëler is te beschikken over een goede informatiepositie in de strijd tegen het terrorisme. Juist daaraan zou nog verder aandacht kunnen besteed worden. De ervaring leert dat terroristen contra-strategieën gebruiken en gebruik maken van de meest geavanceerde technologische en communicatiemiddelen, zodat de klassieke onderzoeksmaatregelen zoals telefoon- en internetinterceptie wel nuttig zijn maar niet langer volstaan.' De hoge Brusselse magistraat wil dan ook dat er meer middelen naar de informantenwerking gaan en er vooral werk gemaakt worden van burgerinfiltranten. Volgens Delmulle is het immers zeer moeilijk om politieagenten te laten infiltreren in het zeer gesloten en achterdochtige terroristische milieu en is een dergelijke politie-infiltratie vaak te tijdrovend.Informanten kunnen nu vanuit het criminele milieu al informatie aanleveren maar in de terrorisme-problematiek is ook die methode onvoldoende, vindt de procureur-generaal: 'Een burgerinfiltrant zou moeten kunnen optreden onder een fictieve identiteit, een actievere rol spelen dan het louter passief verzamelen van informatie en gegevens en een directe en actieve bijstand leveren aan de opsporing.' 'Hij zou in welbepaalde omstandigheden welbepaalde strafbare feiten moeten kunnen plegen om zijn informatiepositie te behouden, maar ook om het welslagen van zijn opdracht of de veiligheid van personen te verzekeren.' 'Ook zou hij in een onbekend terroristisch milieu moeten kunnen worden ingebracht en gestuurd moeten kunnen worden, waar de informant nu voorafgaande nauwe banden moet hebben met het criminele milieu. Uiteraard zou bij de federale politie en het openbaar ministerie een sluitend controlesysteem moeten worden in plaats gesteld.' Tot slot vindt Delmulle ook dat er werk moet gemaakt worden van een regeling voor spijtoptanten. 'Het zou mogelijk moeten zijn om mensen die zelf betrokken waren bij het plegen van bepaalde feiten, die bijvoorbeeld deel uitgemaakt hebben van een terroristische groep, en vervolgd worden maar die in de loop van de procedure willen meewerken door nuttige informatie te geven, bewijzen te helpen verzamelen, een lagere straf te geven of andere voordelen te gunnen. Het parlement kan daarvoor putten uit al het voorbereidende werk dat de voorbije jaren al over dit onderwerp is gebeurd.' 'Ik wil wel dubbel onderlijnen dat evenveel en eigenlijk meer heil moet worden verwacht van maatregelen ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot gewelddadig extremisme of terrorisme, wat evenwel niet de verantwoordelijkheid is van justitie', besluit de procureur-generaal. (Belga/KVDA)