Het Antwerpse stadsbestuur heeft een tweede overkappingsonderzoek voorgesteld rond de Antwerpse ring. Het gaat om een voortzetting van een eerder onderzoek uit 2012, aangevuld met nieuwe informatie. De conclusie luidt volgens de stad dat op relatief korte termijn al 'strategische overkappingen' mogelijk zijn op bepaalde locaties die al een grote impact kunnen hebben op de lokale leefbaarheid en die bovendien een meer grootschalige overkapping op langere termijn niet in de weg staan. 'Dit is de aanzet voor het snelste plan voor het overkappen van de Antwerpse ring dat momenteel te vinden is', stelt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Het eerste overkappingsonderzoek, dat nog onder burgemeester Patrick Janssens (SP.A) uitgevoerd werd, had al aan het licht gebracht dat een volledige overkapping van de Antwerpse ring erg duur zou zijn, zichzelf niet zomaar zou terugbetalen en bovendien niet zaligmakend is: het lost niet alle leefbaarheidsproblemen in de omgeving op. Dit vervolgonderzoek van de stedelijke diensten in samenwerking met enkele externe experts spreekt dat niet tegen, maar toch is het stadsbestuur positief tevreden met de uitkomst.

Luchtkwaliteit

'Er zijn zeer realistische opties mogelijk die op een korte termijn tot concrete verbeteringen kunnen leiden', zegt schepen voor Mobiliteit en Financiën Koen Kennis (N-VA). 'Dit wordt een belangrijk adviesdocument voor de intendant van de overkapping. Zelf hebben we hierin wel nog niet de keuze gemaakt welke stukken van de ring prioritair overkapt moeten worden, want dat hangt af van de invalshoek. Sommige stukken zijn beter voor de luchtkwaliteit, andere hebben een betere ruimtelijke impact. We zullen het verdere proces uiteraard wel blijven opvolgen binnen de stuurgroep van de intendant.'

De kostprijs van een overkapping schommelt volgens burgemeester De Wever zowat tussen de 40 en 80 miljoen euro per 250 meter, afhankelijk van wat je precies nog verder met de overkapping aanvangt. 'De stad heeft alvast 350 miljoen euro ter beschikking voor leefbaarheidsprojecten, die we volgens het akkoord met de Vlaamse regering niet meer moeten bijdragen aan de Oosterweelverbinding', zegt hij.

Drie fasen

Belga Image
© Belga Image

Het overkappen zou volgens de studie op langere termijn in drie fasen kunnen verlopen: eerst relatief korte overkappingen tot 450 meter lang (omwille van wettelijke beperkingen en de huidige Belgische interpretatie van de Europese tunnelrichtlijnen) waar die het meest effect hebben, vervolgens binnen de huidige wetgeving een verdere overkapping met noodzakelijke tussenruimtes van 150 meter en tenslotte na het aanpassen en herinterpreteren van wetgeving een 'grootschalige' overkapping die 'de effecten van een volledige overkapping benadert of zelfs evenaart.'

Het onderzoek werd afgesloten met enkele aanbevelingen voor de door de Vlaamse regering aan te duiden intendant. Zo is er volgens de onderzoekers bijkomend studiewerk nodig rond het wettelijk kader over verkeers- en tunnelveiligheid, moeten er gedetailleerde haalbaarheidsstudies komen over de prioritair uit te werken stukken overkapping en is er ook nog extra onderzoek nodig naar bijkomende maatregelen die de leefbaarheid van de ringzone kunnen verbeteren.

Voor dit tweede overkappingsonderzoek werd rekening gehouden met het beslist beleid van de Vlaamse regering, inclusief de Oosterweelplannen zoals ze momenteel op tafel liggen. (Belga/AVE)

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een tweede overkappingsonderzoek voorgesteld rond de Antwerpse ring. Het gaat om een voortzetting van een eerder onderzoek uit 2012, aangevuld met nieuwe informatie. De conclusie luidt volgens de stad dat op relatief korte termijn al 'strategische overkappingen' mogelijk zijn op bepaalde locaties die al een grote impact kunnen hebben op de lokale leefbaarheid en die bovendien een meer grootschalige overkapping op langere termijn niet in de weg staan. 'Dit is de aanzet voor het snelste plan voor het overkappen van de Antwerpse ring dat momenteel te vinden is', stelt burgemeester Bart De Wever (N-VA).Het eerste overkappingsonderzoek, dat nog onder burgemeester Patrick Janssens (SP.A) uitgevoerd werd, had al aan het licht gebracht dat een volledige overkapping van de Antwerpse ring erg duur zou zijn, zichzelf niet zomaar zou terugbetalen en bovendien niet zaligmakend is: het lost niet alle leefbaarheidsproblemen in de omgeving op. Dit vervolgonderzoek van de stedelijke diensten in samenwerking met enkele externe experts spreekt dat niet tegen, maar toch is het stadsbestuur positief tevreden met de uitkomst.'Er zijn zeer realistische opties mogelijk die op een korte termijn tot concrete verbeteringen kunnen leiden', zegt schepen voor Mobiliteit en Financiën Koen Kennis (N-VA). 'Dit wordt een belangrijk adviesdocument voor de intendant van de overkapping. Zelf hebben we hierin wel nog niet de keuze gemaakt welke stukken van de ring prioritair overkapt moeten worden, want dat hangt af van de invalshoek. Sommige stukken zijn beter voor de luchtkwaliteit, andere hebben een betere ruimtelijke impact. We zullen het verdere proces uiteraard wel blijven opvolgen binnen de stuurgroep van de intendant.'De kostprijs van een overkapping schommelt volgens burgemeester De Wever zowat tussen de 40 en 80 miljoen euro per 250 meter, afhankelijk van wat je precies nog verder met de overkapping aanvangt. 'De stad heeft alvast 350 miljoen euro ter beschikking voor leefbaarheidsprojecten, die we volgens het akkoord met de Vlaamse regering niet meer moeten bijdragen aan de Oosterweelverbinding', zegt hij.Het overkappen zou volgens de studie op langere termijn in drie fasen kunnen verlopen: eerst relatief korte overkappingen tot 450 meter lang (omwille van wettelijke beperkingen en de huidige Belgische interpretatie van de Europese tunnelrichtlijnen) waar die het meest effect hebben, vervolgens binnen de huidige wetgeving een verdere overkapping met noodzakelijke tussenruimtes van 150 meter en tenslotte na het aanpassen en herinterpreteren van wetgeving een 'grootschalige' overkapping die 'de effecten van een volledige overkapping benadert of zelfs evenaart.'Het onderzoek werd afgesloten met enkele aanbevelingen voor de door de Vlaamse regering aan te duiden intendant. Zo is er volgens de onderzoekers bijkomend studiewerk nodig rond het wettelijk kader over verkeers- en tunnelveiligheid, moeten er gedetailleerde haalbaarheidsstudies komen over de prioritair uit te werken stukken overkapping en is er ook nog extra onderzoek nodig naar bijkomende maatregelen die de leefbaarheid van de ringzone kunnen verbeteren. Voor dit tweede overkappingsonderzoek werd rekening gehouden met het beslist beleid van de Vlaamse regering, inclusief de Oosterweelplannen zoals ze momenteel op tafel liggen. (Belga/AVE)