Het virus zit volgens Van Gucht overal. Het lijkt volgens hem eerder zeldzaam dat kinderen en jongeren het virus doorgeven op school. 'Wat na school gebeurt, is gevaarlijker. Op naschoolse activiteiten en tijdens het sporten zullen kinderen en ouders sneller besmet raken. Ook in de kantine en tijdens het carpoolen kan het virus zich snel verspreiden', aldus de viroloog.

Volgens Van Gucht is een maatschappelijke keuze op dit moment erg belangrijk. 'De prioriteit wordt terecht aan het onderwijs gegeven. Dat zouden we pas als allerlaatste moeten uitschakelen. Recreatie en sport kunnen we eerder stopzetten', benadrukt de viroloog.

Er zijn volgens hem nog meer selectieve maatregelen mogelijk, zoals nog meer inzetten op telewerk en het zelfs verplichten. Ook de regels rond de horeca vallen daaronder. 'Elk afzonderlijk kunnen die maatregelen hun steentje bijdragen om het virus te stoppen. De besmettingen zijn erg divers, een combinatie van verschillende maatregelen kan ons dus zeker helpen. Maar mensen moeten ook zelf hun gedrag aanpassen.' (Belga)

Het virus zit volgens Van Gucht overal. Het lijkt volgens hem eerder zeldzaam dat kinderen en jongeren het virus doorgeven op school. 'Wat na school gebeurt, is gevaarlijker. Op naschoolse activiteiten en tijdens het sporten zullen kinderen en ouders sneller besmet raken. Ook in de kantine en tijdens het carpoolen kan het virus zich snel verspreiden', aldus de viroloog. Volgens Van Gucht is een maatschappelijke keuze op dit moment erg belangrijk. 'De prioriteit wordt terecht aan het onderwijs gegeven. Dat zouden we pas als allerlaatste moeten uitschakelen. Recreatie en sport kunnen we eerder stopzetten', benadrukt de viroloog. Er zijn volgens hem nog meer selectieve maatregelen mogelijk, zoals nog meer inzetten op telewerk en het zelfs verplichten. Ook de regels rond de horeca vallen daaronder. 'Elk afzonderlijk kunnen die maatregelen hun steentje bijdragen om het virus te stoppen. De besmettingen zijn erg divers, een combinatie van verschillende maatregelen kan ons dus zeker helpen. Maar mensen moeten ook zelf hun gedrag aanpassen.' (Belga)