Dat blijkt uit de sterftecijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau.

In 2020 overleden in ons land 126.850 mensen, in de eerste jaarhelft waren dat 64.080 mensen. 'Vorig jaar werden we in de eerste jaarhelft hard getroffen door de eerste coronagolf en kenden we een oversterfte. Nu worden we nog wel nog geconfronteerd met coronaoverlijdens, maar niet meer in de grootteorde van 2020', verduidelijkt Cloë Ost, statisticus bij het Belgische statistiekbureau Statbel.

85+

Van de 64.080 overlijdens in de eerste jaarhelft van 2020 waren maar liefst 28.657 mensen 85 jaar oud of ouder. In de eerste jaarhelft van 2021 zijn er 23.044 mensen van 85 jaar oud of ouder overleden: een verschil van 5.613 mensen in vergelijking met het jaar voorheen.

'Daar zijn twee verklaringen voor', legt Ost uit. 'Covid-19 heeft vooral oudere mensen getroffen. De oversterfte in die leeftijdscategorie is groter dan in andere leeftijdscategorieën. Dat is de eerste en de belangrijkste verklaring.

'Een tweede verklaring is dat de mensen die in 2020 stierven aan covid-19, vaak zwakkere mensen waren: zij kunnen dit jaar niet meer overlijden.'

Niveau 2019

Ost heeft de indruk dat de sterftecijfers van de eerste jaarhelft van 2021 zich weer op het niveau van 2019 bevinden. Ter vergelijking: in de eerste jaarhelft van 2019 overleden 56.238 mensen. In 2018 waren dat 57.974 mensen en in 2017 nog 57.540 mensen.

'In 2018 kenden we meer overlijdens als gevolg van een koudegolf in maart', verklaart Ost. 'De variaties van 2017, 2018, 2019 vallen binnen de normale grenzen: ze zijn te wijten aan zaken zoals koudegolven, hittegolven, sterkere griepepidemieën', legt Ost uit.

'De cijfers van 2021 passen in die golving: tot recent kenden we geen extreme weersomstandigheden en door covid-19 was er geen griepepidemie. Mogelijk kennen we nu zelfs een kleine ondersterfte, omdat zoveel mensen met een zwakkere gezondheid al overleden zijn', aldus Ost.

Van de 55.772 overleden Belgen in de eerste jaarhelft van 2021 waren 28.257 mannen en 27.515 vrouwen.

Dat blijkt uit de sterftecijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau.In 2020 overleden in ons land 126.850 mensen, in de eerste jaarhelft waren dat 64.080 mensen. 'Vorig jaar werden we in de eerste jaarhelft hard getroffen door de eerste coronagolf en kenden we een oversterfte. Nu worden we nog wel nog geconfronteerd met coronaoverlijdens, maar niet meer in de grootteorde van 2020', verduidelijkt Cloë Ost, statisticus bij het Belgische statistiekbureau Statbel. Van de 64.080 overlijdens in de eerste jaarhelft van 2020 waren maar liefst 28.657 mensen 85 jaar oud of ouder. In de eerste jaarhelft van 2021 zijn er 23.044 mensen van 85 jaar oud of ouder overleden: een verschil van 5.613 mensen in vergelijking met het jaar voorheen. 'Daar zijn twee verklaringen voor', legt Ost uit. 'Covid-19 heeft vooral oudere mensen getroffen. De oversterfte in die leeftijdscategorie is groter dan in andere leeftijdscategorieën. Dat is de eerste en de belangrijkste verklaring. 'Een tweede verklaring is dat de mensen die in 2020 stierven aan covid-19, vaak zwakkere mensen waren: zij kunnen dit jaar niet meer overlijden.'Ost heeft de indruk dat de sterftecijfers van de eerste jaarhelft van 2021 zich weer op het niveau van 2019 bevinden. Ter vergelijking: in de eerste jaarhelft van 2019 overleden 56.238 mensen. In 2018 waren dat 57.974 mensen en in 2017 nog 57.540 mensen. 'In 2018 kenden we meer overlijdens als gevolg van een koudegolf in maart', verklaart Ost. 'De variaties van 2017, 2018, 2019 vallen binnen de normale grenzen: ze zijn te wijten aan zaken zoals koudegolven, hittegolven, sterkere griepepidemieën', legt Ost uit. 'De cijfers van 2021 passen in die golving: tot recent kenden we geen extreme weersomstandigheden en door covid-19 was er geen griepepidemie. Mogelijk kennen we nu zelfs een kleine ondersterfte, omdat zoveel mensen met een zwakkere gezondheid al overleden zijn', aldus Ost. Van de 55.772 overleden Belgen in de eerste jaarhelft van 2021 waren 28.257 mannen en 27.515 vrouwen.