Het behoud van weiden is een voorwaarde om Europese landbouwsteun te krijgen. Vroeger was elke landbouwer individueel verantwoordelijk voor het behoud van zijn grasland, maar sinds 2015 geldt in Vlaanderen een collectieve regeling, waarbij de Vlaamse overheid er zich bij Europa toe verbindt dat in totaal maximaal 5 procent van het blijvende grasland zou worden omgeploegd.

In de praktijk lijkt de regeling echter te leiden tot een wedloop onder landbouwers om als eerste weide in akkerland om te zetten, zegt Caron. De voorbije drie jaar is meer dan 10.000 hectare aan blijvend grasland omgeploegd, blijkt uit cijfers van minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

Toch haalt Vlaanderen nog altijd de Europese 5-procentnorm, want in 2017 is er ook 6.582 hectare aan nieuwe graslanden bijgekomen. 'Dat komt vooral omdat de definitie van blijvend grasland is versoepeld', zegt Caron.

Hij wijst Schauvliege met de vinger. 'Zij is niet alleen de grootste netto-ontbosser, ze kaapt ook de hoofdprijs weg in het laten verdwijnen van waardevol grasland.' Caron vreest vooral de gevolgen voor de klimaatopwarming. Echt blijvend grasland van tientallen jaren oud slaat evenveel CO2 op als een bos.

Het behoud van weiden is een voorwaarde om Europese landbouwsteun te krijgen. Vroeger was elke landbouwer individueel verantwoordelijk voor het behoud van zijn grasland, maar sinds 2015 geldt in Vlaanderen een collectieve regeling, waarbij de Vlaamse overheid er zich bij Europa toe verbindt dat in totaal maximaal 5 procent van het blijvende grasland zou worden omgeploegd. In de praktijk lijkt de regeling echter te leiden tot een wedloop onder landbouwers om als eerste weide in akkerland om te zetten, zegt Caron. De voorbije drie jaar is meer dan 10.000 hectare aan blijvend grasland omgeploegd, blijkt uit cijfers van minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Toch haalt Vlaanderen nog altijd de Europese 5-procentnorm, want in 2017 is er ook 6.582 hectare aan nieuwe graslanden bijgekomen. 'Dat komt vooral omdat de definitie van blijvend grasland is versoepeld', zegt Caron. Hij wijst Schauvliege met de vinger. 'Zij is niet alleen de grootste netto-ontbosser, ze kaapt ook de hoofdprijs weg in het laten verdwijnen van waardevol grasland.' Caron vreest vooral de gevolgen voor de klimaatopwarming. Echt blijvend grasland van tientallen jaren oud slaat evenveel CO2 op als een bos.