Steeds meer studenten zitten erg krap bij kas door de coronacrisis. Zowel bij de sociale dienst van de hogescholen en universiteiten als bij het OCMW van studentensteden lopen al weken meer hulpvragen binnen. 'Vaak gaat het om studenten die werken omdat ze een deel van hun studiekosten en hun kot zelf moeten betalen of zelfs helemaal in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. Veruit de meesten hebben een studentenjob in een sector die al maanden dicht is: de horeca', zegt Dimitry Beuckelaers van het Universiteitsfonds Antwerpen, dat een speciale fondsenwerving heeft opgezet om studenten van de Universiteit Antwerpen bij te staan die door de coronacrisis in geldnood zitten. 'Daarnaast zijn er ook studenten van wie de ouders nu tijdelijk werkloos zijn en daardoor minder of niet aan de studie- en andere kosten van hun kind kunnen bijdragen.' Ook sommige bu...

Steeds meer studenten zitten erg krap bij kas door de coronacrisis. Zowel bij de sociale dienst van de hogescholen en universiteiten als bij het OCMW van studentensteden lopen al weken meer hulpvragen binnen. 'Vaak gaat het om studenten die werken omdat ze een deel van hun studiekosten en hun kot zelf moeten betalen of zelfs helemaal in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. Veruit de meesten hebben een studentenjob in een sector die al maanden dicht is: de horeca', zegt Dimitry Beuckelaers van het Universiteitsfonds Antwerpen, dat een speciale fondsenwerving heeft opgezet om studenten van de Universiteit Antwerpen bij te staan die door de coronacrisis in geldnood zitten. 'Daarnaast zijn er ook studenten van wie de ouders nu tijdelijk werkloos zijn en daardoor minder of niet aan de studie- en andere kosten van hun kind kunnen bijdragen.' Ook sommige buitenlandse (uitwisseling)studenten, die hier nu vaak langer vastzitten dan verwacht, hebben geldzorgen.Het prangendste probleem is vaak de huur van hun kot, dat in veel gevallen leegstaat sinds de universiteiten op online onderwijs zijn overgeschakeld. Daarom riep de KU Leuven verhuurders van koten begin april al op om een prijsvermindering door te voeren. Zelf gaf de universiteit, net als veel andere instellingen in het hoger onderwijs, het goede voorbeeld door de huurprijs van haar eigen studentenkamers voor de duur van de coronacrisis te verlagen. Maar veruit de meeste kamers zijn in handen van private huurders die zo'n tijdelijke prijsdaling niet meteen zien zitten.De sociale dienst van zo goed als alle onderwijsinstellingen hebben dezer dagen dan ook de handen vol. 'De voorbije maanden hebben we tientallen nieuwe hulpvragen gekregen', zegt Martine Colpaert van de sociale dienst van de KU Leuven. 'Voor jobstudenten die normaal in hun eigen levensonderhoud voorzien en het nu zonder inkomen moeten stellen, hebben we een speciale tussenkomst in het leven geroepen.' Ondertussen probeert de jobdienst van de universiteiten hen wel aan een nieuwe studentenbaan te helpen, maar evident is dat niet in een tijd dat er haast geen vacatures zijn. 'Ik vrees dat het ook nog een tijd zal duren voor ze hun oude job terugkrijgen. Als dat al zal gebeuren', zegt Beuckelaers. 'Wanneer de horeca weer beperkt zal mogen openen, zullen personeelsleden die er voltijds werken waarschijnlijk voorrang krijgen op studenten die bijklussen.' Gevreesd wordt ook dat er tijdens de zomermaanden veel minder studentenjobs zullen worden aangeboden doordat alle evenementen zijn afgelast. 'Daardoor dreigen nog meer studenten in de problemen te komen', denkt Beuckelaers. 'Sommigen doen een vakantiejob voor extra zakgeld, maar er zijn er ook die dat inkomen echt nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld zelf hun inschrijvingsgeld, studieboeken of huur moeten betalen.'Anders is het voor de kinderen die geldproblemen hebben omdat hun ouders door de coronacrisis op een lager inkomen terug zijn gevallen. 'Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in de horeca werken, zelfstandigen die hun zaak hebben moeten sluiten of bedienden in tijdelijke werkloosheid', zegt Colpaert. 'Voor die studenten hoeven we niets speciaals te doen, want zij komen in aanmerking voor de gewone financiële steun die wordt berekend op basis van het maandinkomen van hun ouders.'Sommige studenten zitten zo diep in de problemen dat ze noodgedwongen aankloppen bij het OCMW. 'Sinds het begin van de coronacrisis zien we een stijging van het aantal studenten dat bij ons aanklopt', zegt Annie Schouppe van het Gentse OCMW. 'Gaat het om een structureel probleem, dan onderzoeken we of ze in aanmerking komen voor een leefloon.' Zo uitzonderlijk is dat niet, want ook in gewone tijden krijgen sommige studenten een leefloon. 'De grootste groep zijn jonge mensen wier ouders van een vervangingsinkomen leven', zegt Schouppe. 'Daarnaast zijn er ook studenten die een slecht of zelfs geen contact meer met hun ouders hebben. Maar nu komen er ook jonge mensen in de problemen die tot voor kort konden rondkomen met een combinatie van hun studiebeurs, een job en eventueel wat geld van hun ouders. In januari kregen 580 studenten in Gent een leefloon, in april waren dat er al 653. Komt er nog een tweede coronagolf, dan hou ik mijn hart vast voor de gevolgen.'