Leerlingen die het basisonderwijs succesvol afronden krijgen een getuigschrift, dat toegang geeft tot het eerste jaar van het secundair onderwijs. Dat kan ook via de examencommissie.

Wie geen getuigschrift haalt, kan nog starten in het secundair onderwijs, maar dan in het eerste leerjaar B. Dat is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven. Ronden ze dat succesvol af, dan krijgen ze alsnog hun getuigschrift.

In vier jaar tijd is het aantal leerlingen dat startte in het secundair onderwijs zonder getuigschrift van het basisonderwijs, gestegen met bijna 57 procent. Dat zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme, die de cijfers opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts. Concreet ging het om 2.659 leerlingen in 2016 tegenover meer dan 4.100 leerlingen in 2020.

De grootste groep bevindt zich in Antwerpen, met 1.253 leerlingen vorig schooljaar. In West-Vlaanderen is de grote stijging dan weer erg opvallend: de provincie telt op vier jaar tijd bijna 96 meer leerlingen die zonder getuigschrift basisonderwijs zijn gestart in het secundair onderwijs.

Een eenduidige verklaring is er niet, zegt Vandromme. Het CD&V-parlementslid stelt voor om meer ondersteuning te voorzien in de klassen, om leerachterstand aan te pakken. Daarnaast wil ze inzetten op vrijwillige begeleiding op school en brugfigurenwerkingen, die de samenwerking tussen de school, het gezin en andere actoren versterken.

Leerlingen die het basisonderwijs succesvol afronden krijgen een getuigschrift, dat toegang geeft tot het eerste jaar van het secundair onderwijs. Dat kan ook via de examencommissie. Wie geen getuigschrift haalt, kan nog starten in het secundair onderwijs, maar dan in het eerste leerjaar B. Dat is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven. Ronden ze dat succesvol af, dan krijgen ze alsnog hun getuigschrift. In vier jaar tijd is het aantal leerlingen dat startte in het secundair onderwijs zonder getuigschrift van het basisonderwijs, gestegen met bijna 57 procent. Dat zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme, die de cijfers opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts. Concreet ging het om 2.659 leerlingen in 2016 tegenover meer dan 4.100 leerlingen in 2020. De grootste groep bevindt zich in Antwerpen, met 1.253 leerlingen vorig schooljaar. In West-Vlaanderen is de grote stijging dan weer erg opvallend: de provincie telt op vier jaar tijd bijna 96 meer leerlingen die zonder getuigschrift basisonderwijs zijn gestart in het secundair onderwijs. Een eenduidige verklaring is er niet, zegt Vandromme. Het CD&V-parlementslid stelt voor om meer ondersteuning te voorzien in de klassen, om leerachterstand aan te pakken. Daarnaast wil ze inzetten op vrijwillige begeleiding op school en brugfigurenwerkingen, die de samenwerking tussen de school, het gezin en andere actoren versterken.